DUURZAME ONTWIKKELING

DUURZAME ONTWIKKELING

De groep Edmond de Rothschild zet zich al meer dan 250 jaar in om de grote veranderingen in de maatschappij te begeleiden, met de overtuiging dat rijkdom geen doel op zich is maar een uitgangspunt om een positief effect te hebben op de toekomst.

Onze strategie voor duurzame ontwikkeling plaatst menselijke vooruitgang op de voorgrond en wordt gedreven door een sterke ambitie: investeringen in al hun vormen gebruiken om een duurzamere wereld op te bouwen.

ONZE VISIE ​​​BOUWEN VOOR DE LANGE TERMIJN

Wij willen deel uitmaken van de transformatie naar een duurzamere wereld. Bij Edmond de Rothschild zijn wij ervan overtuigd dat het creëren van economische waarde ook het creëren van sociale en ecologische waarde betekent.

EEN VEROORDELING

Als onafhankelijke en gespecialiseerde familiegroep is de Groep Edmond de Rothschild ontstaan uit de overtuiging dat rijkdom een gelegenheid is om aan de toekomst te bouwen. Wij volgen de maatschappelijke veranderingen op de voet en gaan de uitdagingen van morgen aan, terwijl wij trouw blijven aan de sterke waarden van de familie: durf, ondernemerschap en de wil om een impact te hebben.

ACTIES

Ons engagement komt tot uiting in alle activiteiten van onze Groep. Wij integreren vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling in onze keuzes als verantwoordelijke belegger en in onze bedrijfspraktijken, waarmee wij inhoud geven aan onze visie als beleggingsmaatschappij op lange termijn, die diep geworteld is in de realiteit en zich bekommert om wat zal worden doorgegeven aan toekomstige generaties.​​VERANTWOORDELIJKE ​ BELEGGER

EEN DUIDELIJKE POSITIONERING

De wereld staat voor ingrijpende veranderingen die de samenleving als geheel mobiliseren. Klimaat, nieuwe technologieën, voedsel, gezondheid, verstedelijking, regelgeving. De overgang naar een nieuw, duurzamer economisch model is een grote uitdaging, maar het is ook een motor voor innovatie en waardecreatie.

COMBINATIE VAN WINSTGEVENDHEID EN POSITIEVE IMPACT

Verantwoord beleggen is ons kerngebied van engagement. Wij gebruiken de kracht van investeringen om een positieve impact te hebben op de wereld van morgen.

Als onafhankelijk beleggingshuis dat voor 100% in handen is van de familie, zijn wij vrij om onze overtuigingen te uiten en innovatieve, langetermijngerichte beleggingsoplossingen te ontwikkelen die rendement en impact combineren. Wij geloven dat alles wat duurzaam is, winstgevend is, en dat alles wat winstgevend is, duurzaam moet zijn.

 
​​​​​

VERANTWOORDELIJK​ BEDRIJF

 

DUURZAAMHEID IN HET HART VAN ONZE BEDRIJFSSTRATEGIE

De integratie van duurzame ontwikkeling in al onze activiteiten en beslissingen impliceert de identificatie van niet-financiële risico's binnen onze vijf prioritaire pijlers:

1/ Verantwoordelijk beleggen

2/ Verantwoordelijke onderneming

3/ Menselijk kapitaal

4/ Milieueffect

5/ Maatschappelijk engagement

EEN PRAGMATISCHE AANPAK

Onze doelstellingen en programma's voor de komende jaren zijn duidelijk en gebaseerd op een transparante dialoog met onze belanghebbenden. Wij richten ons op oplossingen op lange termijn en in de echte wereld, zoals het dienen van onze klanten door een positief effect te hebben op de reële economie, het zijn van een favoriete werkgever, het beperken van onze impact op onze werkplekken en de samenleving, en het ondersteunen van gemeenschappen.

Als ondertekenaar van het UN Global Compact werken we ook aan concrete antwoorden op de belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) voor onze sector en onze Groep.

​Wij meten onze inspanningen en resultaten elk jaar in onze vijf prioritaire pijlers om onze verbintenissen onder controle te houden en ervoor te zorgen dat onze beslissingen in de hele Groep waarde toevoegen.

PIJLER 1 - VERANTWOORDE INVESTERING
 
 

ONZE AMBITIE: ONZE HISTORISCHE POSITIE VERSTERKEN

Als investeerder zien wij het als onze verantwoordelijkheid om financiële stromen te richten op oplossingen die kunnen bijdragen tot de duurzame transformatie van onze economische modellen. Bij Edmond de Rothschild houden wij bij onze beleggingsbeslissingen al vele jaren rekening met milieu-, sociale en bestuurskwesties.

Onze deskundigen volgen de economische, maatschappelijke en technologische veranderingen op de voet om toekomstige thema's te identificeren die bijdragen tot de reële economie en de wereld van morgen helpen opbouwen. Wij verrijken voortdurend ons aanbod voor onze particuliere en institutionele cliënten om deze overtuigingen te weerspiegelen in oplossingen die zin en prestatie combineren.

Onze strategie voor verantwoord beleggen is ambitieus. Het is gebaseerd op de voortdurende versterking van onze ESG-vereisten in alle activaklassen, de voortdurende ontwikkeling van onze vaardigheden op het gebied van duurzame financiering en de toegenomen integratie van klimaatrisico.

PIJLER 2 - VERANTWOORDELIJK BEDRIJF

 
 

ONZE AMBITIE: RISICOBEHEER EN INNOVATIE MET ELKAAR VERZOENEN

Ethiek en integriteit zijn de fundamentele waarden van onze Groep. Alle activiteiten en ontwikkelingen worden geleid door een strikt verantwoordelijkheidsgevoel en transparantie.

De ethische regels in onze Code of Ethics bieden een formeel en bindend kader voor optimaal risicobeheer op zowel collectief als individueel niveau. Wij integreren niet-financiële risico's in onze governance en processen om onze interne synergieën beter af te stemmen op het beheer van duurzaamheidskwesties.

Met deze beheerste benadering van risico's blijven wij trouw aan onze waarden als ondernemers die alert zijn op verandering en weigeren de status quo te aanvaarden, altijd op zoek naar oplossingen die het best beantwoorden aan de behoeften van onze cliënten en al onze belanghebbenden.

PIJLER 3 - MENSELIJK KAPITAAL

 
 ​​

ONZE AMBITIE : EEN WERKGEVER VAN REFERENTIE TE ZIJNOnze kracht ligt in ons menselijk kapitaal.

Onze talenten begeleiden transformaties en dragen bij tot duurzame prestaties. Gezondheid, welzijn op het werk, organisatorische flexibiliteit, ontwikkeling van vaardigheden, loopbaanontwikkeling en diversiteit. De Groep Edmond de Rothschild stelt alles in het werk om zijn teams een stimulerende werkomgeving te bieden die een bron van betrokkenheid is, gedreven door een sterke gemeenschappelijke cultuur.
PIJLER 4 - MILIEU-IMPACT

 
 

OONZE AMBITIE: ONZE MILIEUVOETAFDRUK BEHEERSEN


Handelen als een verantwoordelijke onderneming betekent dat wij ons ertoe verbinden de milieuvoetafdruk van onze activiteiten te verkleinen. De Groep Edmond de Rothschild heeft een milieubeleid uitgestippeld dat erop gericht is onze impact te verminderen door middel van pragmatische acties, met name op het gebied van de vermindering van onze koolstofvoetafdruk, de compensatie van onze CO2 -uitstoot, een duurzamer gebruik van onze hulpbronnen en afvalbeheer.

Sinds 2014 meten en publiceren wij de milieuprestaties van de Groep in ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag.
​​​
PIJLER 5 - MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

 
 ​

ONZE AMBITIE : MEEWERKEN AAN DE OPBOUW VAN EEN DUURZAME SAMENLEVING


Onze maatschappelijke impact is gericht op drie kerngebieden :
Mondiale impact via investeringsbenaderingen die gericht zijn op het vinden van concrete oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag.
Lokale impact door de inzet van onze medewerkers en het delen van vaardigheden ten dienste van concrete projecten, met name op het gebied van ondernemerschap. Wij steunen op sterke synergieën met de Stichtingen Edmond de Rothschild, die onafhankelijk van de Groep worden beheerd.
​Dialoog met onze stakeholders om samen bij te dragen tot de vooruitgang naar een duurzamere economie en samenleving.

​DIRECTE TOEGANG

​​​​​

​​​​

Haut de page