​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Private Equity​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Private Equity​​​​

Edmond de Rothschild Private Equity is een onafhankelijke speler in de vermogensbeheersector. Met een ondernemende aanpak en sterke overtuigingen hebben onze experts allemaal hetzelfde doel voor ogen: u toegang geven tot differentiërende beleggingsstrategieën die financiële prestaties op lange termijn combineren met een positieve impact op milieu- en sociale kwesties.​​

​​INVESTEREN​IN DE REËLE ECONOMIE

KIEZEN VOOR PRIVATE EQUITY

Als belegging zonder correlatie met de financiële markten belegt Private Equity in niet-beursgenoteerde bedrijven met een groot potentieel en in verschillende ontwikkelingsstadia. U diversifieert uw beleggingen door goede financiële prestaties op middellange tot lange termijn te combineren met een sterke band met de reële economie en een positieve sociale impact.

​ONZE EXPERTISE

Ons team van bijna 150 experts inzake Private Equity biedt u toegang tot een breed scala van oplossingen en helpt u om de oplossingen te vinden die beantwoorden aan uw overtuigingen en behoeften op het vlak van rendement, risico's, diversificatie en tijdshorizon. Al onze strategieën hebben een gemeenschappelijk doel: oplossingen bieden voor de huidige uitdagingen en anticiperen op de uitdagingen van morgen door middel van onderscheidende en innovatieve oplossingen.​​​

 
​​

​​​ONZE  ​AANPAK​

OVERTUIGING​

OVERTUIGING EN SELECTIE STAAN CENTRAAL IN ONS BELEGGINGSPROCES​​​​

Onze ervaren teams voeren een grondige analyse uit van de groeimotoren en trends die de wereld van morgen zullen bepalen. We anticiperen op hun impact en hun concrete invloed op onze bedrijven om innovatieve en visionaire beleggingsstrategieën te ontwikkelen, die risicogewogen ROI mogelijk maken.

ONDERNEMERSGEEST

Wij zijn niet alleen financiers, maar vooral ook ondernemers. We combineren industriële knowhow en financiële expertise om samen innoverende en waardecreërende strategieën te ontwikkelen. Door samen te werken met ervaren en zorgvuldig geselecteerde beleggingsteams, ondersteunen en begeleiden we ondernemers bij de uitvoering en de groei van hun project.

FLEXIBILITEIT

Onze flexibele structuur stelt ons in staat proactief de beleggingsthema's te bepalen die tegemoetkomen aan de uitdagingen van morgen, specifieke beheerteams samen te stellen en passende beleggingsstructuren in te voer

e

n

F

STEMMING VAN BELANGEN

Het succes van een private equity-strategie hangt in de eerste plaats af van de knowhow van de betrokken vrouwen en mannen, en van de manier waarop ze samenwerken. Op basis van partnerschappen op lange termijn met onafhankelijke en gespecialiseerde beleggingsteams, creëert ons model de beste voorwaarden voor een afstemming van belangen tussen de groep Edmond de Rothschild, beleggingsteams en de beleggers. Een echte garantie van vertrouwen voor de beleggers.​


 

ONS ​VERANTWOORDELIJK ENGAGEMENT

Sinds haar oprichting heeft Edmond de Rothschild Private Equity1 haar beleggingsovertuigingen bewezen door een onderscheidend aanbod te ontwikkelen, waarbij financiële prestaties gecombineerd worden met maatschappelijk nut en milieuverantwoordelijkheid.

INTEGRATIE VAN SOCIALE EN MILIEUOVERWEGINGEN

Onze Private Equity-strategieën bieden langetermijnoplossingen voor uitdagingen op het gebied van milieu, economie en maatschappij. De meeste van onze beleggingsthema's houden rekening met factoren op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur. Rekening houden met deze thema’s is meer dan enkel compliance, het is een echt instrument voor risicobeheer, veerkracht, stabiliteit en prestatieversnelling.

Edmond de Rothschild Private Equity beschikt over specifieke ESG-medewerkers. Zij coördineren alle ESG-acties van het platform en werken nauw samen met de verschillende ESG-beheerders binnen de beleggingsstrategieën. Deze acties zijn gericht op het verbeteren van praktijken voor het beheer van de sociale en milieu-uitdagingen in de beleggingsprocessen.​

EEN ANTWOORD BIEDEN OP DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN

De partnerschappen die wij in de loop der jaren hebben ontwikkeld, stellen ons in staat bij te dragen tot de bescherming van de biodiversiteit, milieuvriendelijke stadsontwikkeling, de verbetering van het menselijk kapitaal en de ontwikkeling van duurzame groei in opkomende markten. 9 van onze beleggingsstrategieën dragen rechtstreeks bij tot verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

ZICH ENGAGEREN​​

ENGAGEMENT WAT HET PLATFORM BETREFT

Edmond de Rothschild Private Equity S.A. is sinds 2016 ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (UNPRI*) en behaalde in 2020 voor het jaar 2019 de A-score op de overgedragen modules (Strategy & Governance, Private Equity, Infrastructure).

Edmond de Rothschild Private Equity (France) is lid van de vereniging France Invest en ondertekenaar van het charter voor pariteit en engagement en sinds 2020 lid van de ESG-commissie en van de Commissie Diversiteit en Talent.

ENGAGEMENT OP HET VLAK VAN BELEGGINGSSTRATEGIEËN

Onze Europese strategie voor milieu-infrastructuur kreeg het “Greenfin”-label, dat gekoppeld is aan groene financiering en dat in 2015 door de Franse regering werd gelanceerd.

Ons bedrijfsoverdrachtsfonds heeft in 2020 het "Relance" Label ontvangen van het Franse ministerie van Economie, Financiën en Herstel.

​​​1Edmond de Rothschild Private Equity" of "EdRPE" is de handelsnaam van private equity entiteiten (inclusief dochterondernemingen en filialen) van de Groep Edmond de Rothschild. Deze naam verwijst ook naar de private equity divisie van de Groep Edmond de Rothschild

​​​1 Edmond de Rothschild Private Equity" of "EdRPE" is de handelsnaam van private equity entiteiten (inclusief dochterondernemingen en filialen) van de Groep Edmond de Rothschild. Deze naam verwijst ook naar de private equity divisie van de Groep Edmond de Rothschild​

​​​2 De ​Principles for Responsible Investment (PRI, principes voor verantwoord beleggen) werden door de Verenigde Naties ingevoerd in 2006 en zijn gericht op de financiële sector en moedigen beleggers aan om thema’s inzake milieu, maatschappij en goed bestuur te integreren in het beheer van hun portefeuilles​

 
​​
‘‘
We introduceren onderscheidende strategieën binnen domeinen waar onze expertise en ons engagement ons onderscheiden van traditionele spelers. Ze zijn allemaal ontworpen om een antwoord te bieden op gerichte uitdagingen door financiële prestaties te combineren met positieve sociale en milieueffecten​

‘‘


Johnny El Hachem, CEO, Edmond de Rothschild Private Equity​

​DIRECTE ​ TOEGANG

Haut de page