​​SUSTAINABILITY IN ACTION​

​​SUSTAINABILITY IN ACTION​

De groep Edmond de Rothschild verbindt zich ertoe om de positieve veranderingen die onze samenleving vorm geven te ondersteunen, in de overtuiging dat beleggen een impact moeten hebben op de reële economie. Al 250 jaar geeft onze onafhankelijkheid ons de vrijheid om onze overtuigingen uit te drukken, bijvoorbeeld in ons stembeleid en onze aanpak van engagement.

ONZE FILOSOFIE ALS VERANTWOORD BELEGGER

We hanteren een langetermijnaanpak en bieden beleggingsoplossingen aan die financiële, sociale en milieuprestaties combineren. Niet-financiële criteria zijn bepalend voor het genereren van rendement op lange termijn.

Verantwoord beleggen maakt deel uit van het DNA van ons beheer, dat onafhankelijk, actief, fundamenteel en op overtuigingen gebaseerd is. De erkenning voor deze aanpak, die garant staat voor een beter risicobeheer, maar ook voor waardecreatie op lange termijn, en die de waarden van de familie Rothschild weerspiegelt, wordt weerspiegeld door het vertrouwen van gerenommeerde institutionele cliënten.

REEDS DECENNIALANG TOONAANGEVEND

De opkomst van ESG heeft de markten al nieuwe regels opgelegd en de trend blijft toenemen. Sommige katalysatoren hebben een cruciale impact, zoals de opwarming van de aarde.

SRI kan deze opkomende thema's detecteren en beleggen in bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen die oplossingen bieden voor deze problematiek. Verantwoord beleggen kan zowel rendement genereren als concrete resultaten opleveren voor de wereld waarin we evolueren.

Voor sommigen wordt ESG een nieuwe norm. Wij hebben ESG al lang geleden geïntegreerd. Met onze diepgaande ESG-onderzoekscapaciteiten en een actief beheer gebaseerd op overtuigingen identificeren en begeleiden we bedrijven die het verschil zullen maken in de wereld van morgen.

 
​​

ONZE EXPERTS ENGAGEREN ZICH

 

INNOVATIEVERMOGEN EN ERVARINGSCURVE

Het vermogen om te innoveren is gebaseerd op ervaring, expertise en aandacht voor structurele veranderingen. Zo hebben we altijd de voorkeur gegeven aan de “Best-in-Universe”-benadering, die lange tijd slechts door een minderheid van de spelers werd aangenomen. Onlangs hebben we de nadruk gelegd op de essentiële rol die de kwaliteit van het managementteam en het belang van de immateriële activa van een onderneming spelen bij haar prestaties. Deze innovatieve aanpak vormt de kern van een nieuwe strategie die gericht is op menselijk kapitaal.

Ons engagement voor maatschappelijk verantwoord beleggen gaat reeds terug tot 2007, het jaar waarin we een strategie voor hernieuwbare energie lanceerden. Ons team heeft 50 jaar ervaring met SRI en zet zich sinds 2010 in voor de Principes voor Verantwoord Beleggen. Deze ervaringscurve werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze cliënten, in het bijzonder de institutionele cliënten voor wie wij sinds 2011 SRI-mandaten beheren.

POSITIEVE IMPACT EN FINANCIERING VAN DE REËLE ECONOMIE

We zijn ervan overtuigd dat de financiële wereld de reële economie moet begeleiden en moet bijdragen tot de bouw van de wereld van morgen. Zo stimuleren we de ontwikkeling van onze expertise inzake toekomstige thema’s, zoals energietransitie, milieutransitie, vastgoed, stedelijke ontwikkeling en menselijk kapitaal.

FOCUS OP MAATSCHAPPELIJKE BELEGGINGEN

Onze teams streven niet alleen naar het genereren van rendement op lange termijn, maar ook naar het doorvoeren van positieve veranderingen in de maatschappij waarin we leven. Of het nu gaat om het verbeteren van de levenskwaliteit van vrouwen in Burkina Faso door de toegang tot energie te vergemakkelijken of het herstel van agrobossen voor boeren in Nicaragua, we streven ernaar om te investeren in projecten die een directe impact hebben op de samenleving.

​​​EEN SPELER OP​ HET GEBIED VAN VERANDERING

CONSTRUCTIEVE DIALOOG EN ENGAGEMENT

Edmond de Rothschildondersteunt bedrijven in hun streven naar transparantie en naar verbetering van hun ESG-praktijken op lange termijn. Onze aanpak impliceert een individuele en collectieve dialoog, een dialoog voorafgaand aan de Algemene Vergaderingen (AV), een stemming tijdens de AV en, indien nodig, deelname aan de presentatie van resoluties.

ENGAGEMENT VOOR DUURZAME FINANCIERING

Ons engagement vertaalt zich niet alleen in onze beleggingen maar ook in een bijdrage aan initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van meer verantwoorde financiering en innovatie op het gebied van duurzaam beleggen. Klimaatverandering, groene taxonomie, rol van immateriële activa, dierenwelzijn ... we engageren ons voor diverse thema’s, waarbij we de voorkeur geven aan initiatieven die leiden tot concrete vooruitgang.

​ 
​​

​​​​​INTEGRATIE VAN ​ESG

ONS EIGEN ANALYSEMODEL IS DE KERN VAN ONZE AANPAK

Al meer dan 10 jaar ontwikkelen we een intern ESG-analysemodel, "EdR BUILD" (Bold, Universal, Impact, Long term, Differentiation), waarmee het team zijn niet-financiële overtuigingen in alle onafhankelijkheid kan uitdrukken. Het model is opgebouwd rond de drie pijlers (milieu, maatschappij en goed bestuur). Het integreert exclusieve indicatoren en gegevens van vele externe bronnen.

Thema’s die geëvalueerd worden, zijn onder meer klimaatverandering, water, biodiversiteit, menselijke ontwikkeling, gelijkheid van mannen en vrouwen, bedrijfsethiek en goed bestuur.

BELEGGINGSOPPORTUNITEITEN DETECTEREN

EdR BUILD dekt momenteel ongeveer 350 Europese bedrijven, van alle omvang en kapitalisaties, en levert onderzoek over overheids- en particuliere emittenten, aandelen en obligaties. Het model streeft naar het detecteren van beleggingsopportuniteiten en het stuurt duidelijke signalen naar de beheerteams voor hun selectie van effecten. Voor bedrijven die niet onder ons model vallen, gebruiken we de ratings van het ESG-ratingbureau Sustainalytics, die we onderwerpen aan een kritisch evaluatieproces.

​​​

EEN BREED SCALA AAN ISR-PRODUCTEN

Ons aanbod van SRI-fondsen bestaat uit 12 producten met ISR-label. Het omvat Europese, internationale aandelen, aandelen van opkomende landen, obligaties en multi-asset, maar ook thema's zoals gezondheid, klimaatverandering, technologie en menselijk kapitaal.

We blijven dit assortiment verder ontwikkelen om zo dicht mogelijk bij de behoeften van onze cliënten te blijven.

‘‘
Ongeacht het type belegging zijn wij van mening dat er geen sprake kan zijn van verantwoord beleggen zonder financiële prestaties. Onze eisen zijn hoog en combineren prestaties op financieel, maatschappelijk en milieuvlak


‘‘


​​​​​Jean-Philippe Desmartin, Head of Responsible Investment​

​​​​​​​​​​WIJ ZIJN ACTIEF ​IN DE DRIE ESG-PIJLERS

E

Onze Groep zet zich in voor het milieu en de strijd tegen de opwarming van de aarde. In 2017 hebben we een klimaatroutekaart opgesteld die in lijn is met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden. Dit document werd in 2020 geactualiseerd om rekening te houden met de klimaaturgentie en de reacties van de verschillende economische actoren en regelgevende instanties.

De lancering in 2020 van een beleggingsstrategie die gericht is op energie- en milieutransitie getuigt ook van de kracht van onze overtuigingen over dit cruciale onderwerp.

S

Onze teams streven niet alleen naar financiële prestaties, maar ook naar het creëren van toegevoegde waarde en positieve veranderingen binnen de maatschappij en de wereld waarin we leven.

Onze impactstrategie in Afrika en Zuid-Amerika en onze HR-strategie zijn goede voorbeelden van de manier waarop wij in ons beheer rekening houden met maatschappelijke factoren.

G

Actief aandeelhouderschap brengt positieve veranderingen met zich mee. Het is de bedoeling om bedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen om op lange termijn meer transparant te worden en betere ESG-praktijken te ontwikkelen. Onze aanpak concentreert zich in de eerste plaats op de individuele dialoog met Europese bedrijven. Dit impliceert een individuele en collectieve dialoog, een dialoog voorafgaand aan de AV, de stemming tijdens AV, en, in voorkomend geval, deelname aan de presentatie van resoluties.

 
​​


WAT ONS ONDERSCHEIDT ​ OP HET VLAK VAN ESG​

  • Een transversale ESG-benadering die zich uitstrekt over liquide activa en particuliere markten
  • Een expertise gebaseerd op de onafhankelijkheid en creativiteit van 250 jaar familiebeleggen
  • Een actiegerichte aanpak, met als doel onze impact concreet aan te tonen
  • Een focus op het meten van prestaties, niet alleen in financiële termen maar ook in termen van impact op de wereld van morgen

​​​

DIRECTE ​ TOEGANG

Haut de page