AANDELENBEHEER

AANDELENBEHEER

De aandelenstrategieën van Edmond de Rothschild gaan uit van een actieve en op overtuigingen gebaseerde benadering. Onze expertise weerspiegelt onze positionering op lange termijn en onze discipline wat betreft de selectie van effecten, die steunt op diepgaand fundamenteel onderzoek.

Een beleggingshorizon op lange termijn en een beleggingscultuur gericht op vermogensbehoud vormen onze leidraad bij het samenstellen van portefeuilles gericht op het genereren van een coherent risico-rendementsprofiel.​

ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE

 

ONZE BELEGGINGSAANPAK IS GESTRUCTUREERD VOLGENS DE VOLGENDE PRINCIPES:​

We evalueren bedrijven vanuit een holistische visie waarbij we rekening houden met diverse factoren en we een strikte analyse uitvoeren van de waarderingen.


Het onderzoek is gebaseerd op een grondige analyse van de fundamentals van bedrijven door middel van rechtstreekse contacten met hun management.


We beheren geconcentreerde portefeuilles met als uitgangspunt het genereren van een evenwichtige structuur en voldoende risicospreiding.


We zoeken naar bedrijven die waarde creëren voor alle stakeholders.


We hebben een ESG-integratieproces ingevoerd, waardoor we een aanbod van SRI-fondsen kunnen aanbieden.​

FOCUS OP BELEGGINGSOPPORTUNITEITEN

Aandelen kunnen de pijler zijn van vermogenscreatie op lange termijn, maar ook een bron van volatiliteit op korte termijn. Als specialist in aandelenmarkten zijn we in staat om een breed scala aan aangepaste oplossingen uit te werken die voldoen aan de behoeften en doelstellingen van onze cliënten.

Ons aanbod omvat gevestigde strategieën in Europese, Amerikaanse, opkomende en internationale aandelen. Ons aanbod van thematische aandelen legt het accent op thema's als duurzaamheid en impact, zoals Tech for Good, klimaatverandering, toegang tot geneesmiddelen en menselijk kapitaal.​

 

BELEGGEN OP GROND VAN OVERTUIGING

Als langetermijnbelegger is onze actieve, niet-geïndexeerde aanpak op basis van fundamentals, van essentieel belang voor het genereren van een coherente risico-rendementsverhouding. We hebben een beleggingsfilosofie ontwikkeld op basis van bewezen principes steunend op diepgaand onderzoek, een discipline voor de samenstelling van portefeuilles en een actief risicobeheer.

ONDERZOEK ALS KERN VAN ONZE OVERTUIGINGEN

Onze beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op intern onderzoek en directe toegang tot de managementteams van bedrijven. We profiteren van de toegevoegde waarde van de groep Edmond de Rothschild op het gebied van macro-economisch onderzoek, multi-asset beheer en verantwoord beleggen. Daarnaast hebben we een uitgebreid netwerk van onafhankelijke experts uit de academische en de bedrijfswereld uitgebouwd om de risico's/opportuniteiten op lange termijn te identificeren.

VERANTWOORD BELEGGEN STAAT CENTRAAL IN ONS BELEGGINGSPROCES

Al tientallen jaren proberen we een antwoord te vinden op maatschappelijke problemen en tegelijkertijd de voorwaarden te scheppen om rendement te behalen. Deze filosofie, die aansluit bij het DNA van de groep Edmond de Rothschild, vormde onze strategie van verantwoord beleggen.

Vanuit beleggingsoogpunt zijn we van mening dat de successen van een groot bedrijf na verloop van tijd verder zullen gaan dan louter financiële prestaties. We hebben onze eigen ratings voor Verantwoord Beleggen opgesteld om ESG-factoren op een proactieve manier te integreren in onze beleggingsbeslissingen. We streven ook naar het stimuleren van verandering en het verbeteren van de praktijken op het gebied van ESG-kwesties.

GEÏNTEGREERD RISICOBEHEER

Ons doel is ervoor te zorgen dat de waardecreatie die voortvloeit uit onze aandelenselectie niet wordt belemmerd door bepaalde risico's en de portefeuille te beschermen tegen een te hoge risicoconcentratie. Zo streven we naar een diversificatie, zowel op basis van stijl als de sectoren, en worden de risico's actief op verschillende niveaus bewaakt door onze beleggings- en risicoteams​

​ ​

​​ONZE TEAMS VOOR ​​SPECIALISATIE EN SYNERGIE

 

De aandelenteams zijn georganiseerd rond twee principes:
​portefeuillebeheerders zijn volledig autonoom in het nemen van beleggingsbeslissingen en onze beleggingscultuur is bovendien sterk gericht op samenwerking om synergie en innovatie te bevorderen.

GESPECIALISEERDE TEAMS

Onze beheerders zijn gespecialiseerd in een geografische regio en/of thema en ontwikkelen sterke en gedifferentieerde overtuigingen over hun marktsegment. Ze concentreren zich op de fundamentele analyse van bedrijven en hun beslissingen zijn gebaseerd op een grondige kennis van het bedrijfsmodel en de managementstructuur van elke onderneming.

SOLIDE MIDDELEN

Om waarde op lange termijn te genereren, moeten overtuigingsstrategieën worden ondersteund door strikte en geavanceerde processen.

Onze aandelenteams maken gebruik van de middelen van de Groep Edmond de Rothschild, met name op het gebied van onderzoek en controlesystemen. De beheerders volgen een gedisciplineerd en solide beleggingsproces, waardoor ze het risico kunnen beheren volgens de specifieke kenmerken van elk fonds.

​​
​​​
‘‘
Resultaten zijn pas mogelijk op lange termijn. Ze zijn het resultaat van sterke overtuigingen over ondernemingen die in staat zijn om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Wij bieden duurzame beleggingsoplossingen aan die een concrete impact hebben op de reële economie.​​

​‘​‘


Caroline Gauthier and Jacques-Aurélien Marcireau,
Co-Head of Equities​

​KERNCIJFERS ​​ OP 31​/12​/2023

250jaar                                                                                                             
financiële traditie                                                                                                             
                                                                                                             
 
 
9,3MLDEUR                                                                                                             
beheerd vermogen in aandelen                                                                                                             
                                                                                                             
 
 
19                                                                                                             
experts in aandelen                                                                                                             
​​                                                         
                                                                                                             
 
 
250jaar                                                                                                             
financiële traditie                                                                                                             
                                                                                                             
 
 
9,3​MLD​EUR                                                                                                             
beheerd vermogen in aandelen                                                                                                             
                                                                                                             
 
 
19​                                                                                                             
experts in aandelen                                                                                                             
​                                                                                           
                                                                                                             
​ 
 
 
 
 
Haut de page