​​​​​​​​​OBLIGATIE BEHEER​​​​

​​​​​​​​​OBLIGATIE BEHEER​​​​

Als pionier op het vlak van obligatiebeheer biedt de groep Edmond de Rothschild een breed scala aan actief beheerde strategieën die zijn afgestemd op de behoeften van de cliënten. De kern van onze expertise is een unieke combinatie van innovatie, overtuiging, flexibiliteit en risicobewaking, die ons in staat stelt te anticiperen en te reageren op de uitdagingen van deze markten.​

​ACTIEF EN INNOVATIEF BEHEER

Renteschommelingen, beslissingen van de centrale banken, bezorgdheid over de inflatie: gezien de complexiteit van de obligatiemarkten is het van essentieel belang om te profiteren van de kennis en analyse van experts in deze markten.


De Groep Edmond de Rothschild kan bogen op meer dan 40 jaar ervaring op de obligatiemarkten en een lange traditie van engagement voor de financiering van de reële economie. We hebben de ontwikkeling van internationale bedrijven altijd ondersteund door hun schulden te financieren. Onze benadering is gebaseerd op zowel overtuigingen als innovatie.


We hebben een actieve, flexibele en onafhankelijke beleggingsfilosofie ontwikkeld om opportuniteiten te identificeren voor onze cliënten en hen in staat te stellen te profiteren van de belangrijkste troeven van deze uitgebreide en complexe beleggingscategorie.​

 

ONZE ​​​BELEGGINGS ​FILOSOFIE

ONDERZOEK ALS KERN VAN ONZE OVERTUIGINGEN

Onze interne onderzoekscapaciteiten vormen de hoeksteen van onze expertise op het gebied van obligatiebeheer. We benutten onze diepgaande kennis van emittenten om verder te gaan dan de gebaande paden en om obligatieportefeuilles met een sterke overtuiging samen te stellen, door de integratie van een holistische benadering van risicobeheer.

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

De gedetailleerde analyse van elke emittent, gecombineerd met een grondige macro-economische visie, vormt de kern van ons beleggingsproces om het genereren van alfa te versterken. Ons onderzoek is onafhankelijk. Onze beleggingsteams beoordelen de kwaliteit van de emittenten niet enkel op basis van hun algemene rating, maar ook aan de hand van een eigen analysemodel, aangevuld met extern onderzoek. Hierdoor krijgen we een grondig inzicht in de risico's.

SYNERGIEËN EN INTERACTIES

Bij Edmond de Rothschild zijn we ervan overtuigd dat dialoog en samenwerking essentieel zijn om nieuwe beleggingsideeën te bevorderen en overtuigingen uit te bouwen. Onze obligatieteams werken actief samen met alle beheerders (aandelen, ESG en multi-assets) om het delen van ideeën aan te moedigen.

VERANTWOORD BELEGGEN, EEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN ONS DNA

Ons verantwoord beleggingsproces stelt ons in staat om criteria inzake milieu, maatschappij en goed bestuur vast te stellen om het risicobeheer te verbeteren en tegelijkertijd waarde te creëren op lange termijn.

​Dit proces maakt gebruik van een eigen ESG-analyse om sterke overtuigingen te ontwikkelen om cliënten oplossingen voor te stellen die zowel een grotere veerkracht als rendement op lange termijn bieden.​

​​
‘‘
We hanteren een actieve en flexibele benadering van obligatiebeleggingen en geven blijk van een doorgedreven inzicht in risico’s. Hierdoor kunnen we robuuste portefeuilles samenstellen die op termijn rendement genereren​
‘‘

​​
Alain Krief, Head ​of Fixed Income​

KERNCIJFERS​​ OP 31/12/2023

7,3MLD​​                                                                                             
beheerd vermogen in obligaties                                                                                             
                                                                                             
 
 
15                                                                                             
experts                                                                                             
                                                                                             
 
 
250 jaar​                                                                                             
financiële traditie                                                                                             
                                                                                             
 
 
7,3​MLD​​​                                                                                             
beheerd vermogen in obligaties                                                                                             
                                                                                             
 
 
15​​                                                                                             
experts                                                                                             
                                                                                             
 
 
250 jaar                                                                                             
financiële traditie                                                                                             
                                                                                             
 
 
 
 
 


​​
Haut de page