​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​INFRASTRUCTUUROBLIGATIES

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​INFRASTRUCTUUROBLIGATIES

Als pionier en belangrijkste speler op het gebied van infrastructuurobligaties wil Edmond de Rothschild zijn cliënten de opportuniteit bieden om te beleggen in een activaklasse in volle ontwikkeling die tal van mogelijkheden voor rendement op lange termijn biedt.

Beleggingen in infrastructuurobligaties, die geworteld zijn in de reële economie, bieden u naast de mogelijkheid tot impactbeleggen ook heel wat voordelen op het gebied van diversificatie, stabiliteit en rendement op lange termijn.​

INFRASTRUCTUUROBLIGATIES ​​DE ESSENTIE

EEN OPPORTUNITEIT OM TE BELEGGEN IN EEN MARKT IN VOLLE GROEI

Infrastructuur is van essentieel belang voor de goede werking en de groei van onze samenleving. De ontwikkeling van infrastructuur is een van de belangrijkste economische en sociale uitdagingen van de 21e eeuw. Volgens onze experts bieden infrastructuurobligaties de mogelijkheid om deel te nemen aan de financiering van deze activa, en op die manier te profiteren van het potentieel voor waardecreatie dat zij genereren.

RENDEMENT EN ZICHTBAARHEID OP LANGE TERMIJN

Infrastructuurobligaties hebben een lange looptijd en vormen een interessante activaklasse voor professionele langetermijnbeleggers die hun portefeuille willen diversifiëren. De gefinancierde activa genereren contractuele of gereglementeerde inkomsten, die een goede zichtbaarheid bieden op de kasstromen op lange termijn.

ENGAGEMENT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN VERANTWOORD BELEGGEN

Investeren in infrastructuurobligaties via Edmond de Rothschild is actief bijdragen aan de energietransitie, aan digitale infrastructuur, aan de modernisering van overheidsdiensten, aan de ontwikkeling van vervoer (inclusief groene mobiliteit) en aan de ontwikkeling van sociale infrastructuur. Respect voor het milieu, de vermindering van de koolstofvoetafdruk en de strijd tegen de opwarming van de aarde (met concrete meting van de impact van onze beleggingen) vormen de kern van de beleggingsstrategie. Maatschappelijke impact, met name door het creëren van jobs, en de bereidheid om projecten te ondersteunen die blijk geven van een goed bestuur zijn eveneens essentiële elementen.​

​​​

​​EXPERT​ISE EEN STATE-OF-THE- ART PLATFORM

 

BRIDGE: EEN SPECIAAL EN GEÏNTEGREERD PLATFORM

De expertise op het vlak van infrastructuurobligaties van de groep Edmond de Rothschild is gebundeld in ons platform BRIDGE, Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation, dat in 2014 werd gelanceerd. Onze gespecialiseerde teams beheren bijna ​5 ​miljard euro via beleggingen in 16 Europese landen.

ONZE KRACHTEN, VOORDELEN

Onze onafhankelijkheid, die ons in staat stelt om een echt beheer op basis van overtuigingen te hanteren,

Een ervaren internationaal team dat in staat is in te grijpen in de volledige waardeketen en dat een beroep kan doen op de gemeenschappelijk middelen van de Groep,

Onze ervaring en track record op het vlak van prestaties maken ons tot een belangrijke partner,

Onze inzet voor ESG,

Onze expertise in alle reële activa, geïllustreerd door onze knowhow op het vlak van private equity en vastgoed,

Een geïntegreerd aanbod om onze cliënten over de hele waardeketen van dienst te zijn,

Onze ondernemingscultuur staat centraal binnen de Groep Edmond de Rothschild.​


ONS AANBOD  ​UW BELEGGINGSOPPORTUNITEITEN​

Portefeuilles van infrastructuurobligaties die voldoen aan verschillende behoeften.

MET UITEENLOPENDE RISICO-/RENDEMENTSNIVEAUS

Ons aanbod van infrastructuurobligaties bestrijkt het volledige risico-rendementspectrum van senior infrastructuurobligaties (laag gedeelte van het risico-/rendementspectrum en een zeer lange beleggingshorizon) tot junior obligaties (hoog gedeelte van het risico-/rendementspectrum, kortere beleggingshorizon).

BINNEN EEN GROOT AANTAL SECTOREN

Door ons op overtuiging gebaseerd beheer blijven we wendbaar en flexibel in onze keuzes. We beleggen in uiteenlopende sectoren, waar we voor onze cliënten opportuniteiten zien voor impact en rendement op lange termijn.

Op dit moment financieren we infrastructuur binnen de volgende domeinen:
Digitaal,
Energietransitie,
Modernisering van nutsvoorzieningen,
Groene mobiliteit,
Gezondheid.​

 ​

INTEGRATIEVAN  ESG-CRITERIA

DE DURF OM AAN DE TOEKOMST TE BOUWEN

De groep Edmond de Rothschild zet zich al meer dan 250 jaar in om de grote veranderingen die onze samenleving vormgeven te begeleiden met de overtuiging dat beleggen een kans is om de toekomst van de wereld te beïnvloeden.

Ons aanbod in infrastructuur illustreert ons streven naar beleggingen die geworteld zijn in de reële economie, waarbij financiële prestaties op lange termijn worden gecombineerd met impact.

INTEGRATIE VAN ESG-CRITERIA

We integreren aspecten op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in elke fase van het proces, van selectie tot structurering en portefeuillebeheer.

Onze teams baseren zich op hun eigen analysemethodes om de toepassing van ESG-criteria in de volledige waardeketen van projecten grondig te evalueren. We doen ook een beroep op onafhankelijke externe auditors om bepaalde impactcriteria te meten, zoals de koolstofvoetafdruk en de bijdrage tot de vermindering van de opwarming van de aarde.

ACTIVATORS VAN VERANDERING

De infrastructuurspecialisten van Edmond de Rothschild dragen actief bij tot de ontwikkeling van duurzame financiering. We werken regelmatig samen met de verschillende stakeholders (sponsors, adviseurs, ratingbureaus enz.) om samen te streven naar de ontwikkeling van goede ESG-praktijken.​


​‘‘
Ons platform voor infrastructuurobligaties integreert aspecten op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in ons hele beheerproces. We hechten veel belang aan deze criteria om volledig mee te zijn in de dynamiek van duurzame ontwikkeling en om te voldoen aan de verwachtingen van onze beleggers.​

‘‘


​​Jean-Francis D​usch, CIO BRIDGE​​

​KERNCIJFERS ​
OP 31/12/2023​

14​​                                                                                                                         
beleggingsprofessionals gespecialiseerd in infrastructuurobligaties                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                        
 
 
+40%                                                                                                                         
van het beheerd vermogen belegd in hernieuwbare energie                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                        
 
 
5MLD                                                                                                                         
opgehaald sinds de lancering van ons platform voor infrastructuurobligaties in 2014                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                        
 
 
12-24maanden​​                                                                                                                         
tijd voor fondsenwerving / uitrol van de portefeuilles​                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                        
 
 
14​​                                                                                                                         
beleggingsprofessionals gespecialiseerd in infrastructuurobligaties                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                        
 
 
+40%                                                                                                                         
van het beheerd vermogen belegd in hernieuwbare energie                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                        
 
 
5​MLD​                                                                                                                         
opgehaald sinds de lancering van ons platform voor infrastructuurobligaties in 2014​                                                                
                                                                                                                        
                                                                                                                        
 
 
12-24maanden​​                                                                                                                         
tijd voor fondsenwerving / uitrol van de portefeuilles​                                                                 
​                                                                                                                        
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
​​
​​
Haut de page