Onze waarden

Het resultaat van traditie en visie

Concordia, Integritas, Industria

De financiële activiteiten van de Edmond de Rothschild-Groep staan voor een streven naar kwaliteit, dat al 250 jaar de basis vormt van onze reputatie. Onze waarden berusten op de drie kernwoorden van het historisch motto van de afstammelingen van Mayer Amschel Rothschild: 'Concordia, Integritas, Industria'.

Concordia

De kunst van het 'samen leven'

'Concordia' staat binnen de Edmond de Rothschild-Groep voor eenheid en harmonie in verscheidenheid, het evenwicht en de continuïteit van de onderneming gekoppeld aan die van de familie Rothschild. Het drukt de wil uit om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Onze teams dragen deze fundamentele waarde uit met hun talrijke menselijke kwaliteiten, zoals generositeit, engagement, samenhorigheid en sociale voeling.

Het 'Concordia'-principe vormt ook ons kompas in onze relatie met cliënten, die wij doorheen de jaren advies verlenen en bijstaan, vaak over verschillende generaties heen, met een sterke nadruk op vertrouwen en een hechte band.

Schets van ontwerper Philippe Druillet
naar aanleiding van de modernisering van het wapenschild van de familie in 2009
" Deze verantwoordelijkheid is voor onze Groep veel meer dan een ambitie of een woord. Zij zit in ons DNA en geeft ons adrenaline. Het gaat om een oprechte, diepgewortelde en gedeelde wil om het verschil te maken en vandaag de toekomst van de volgende generaties voor te bereiden. We hebben niet alleen respect voor traditie, maar zijn ook pioniers, en dat vormt de kracht van onze Groep."
Ariane de Rothschild
Integritas

Ethiek en eerlijkheid ten diensten van onze cliënten

'Integritas' vormt het uitgangspunt van de grote filantropische projecten van de familie Rothschild. Voor ons betekent het dat wij steeds op een ethisch verantwoorde manier moeten omgaan met grote vermogens.

Wij zetten ons actief in voor een morele en duurzame financiële wereld. Daarom werken wij met een warm hart voor anderen, pogen wij steeds rechtvaardig te handelen, zetten wij ons in voor het algemeen belang, begeleiden wij de overdracht van vermogens aan de volgende generaties en stellen wij de strengste eisen op het gebied van sociale en milieugerelateerde verantwoordelijkheid.

Deze integriteit vormt nog steeds en voor altijd het fundament van de relatie met onze cliënten, die gekenmerkt wordt door transparantie, betrokkenheid van alle familiale aandeelhouders, verstrekking van informatie over de risico's, bescherming van de belangen van onze cliënten, oprechtheid en respect voor iedereen.

" Ethiek, is wederzijds respect voor werk en vermogen. Zonder dat respect stort het systeem in elkaar."
Benjamin de Rothschild
Industria

Streven naar uitmuntendheid

Met het kernwoord 'Industria' heeft de familie Rothschild een essentieel onderdeel van het kapitalistische gedachtegoed in haar waarden opgenomen, namelijk de zin om te ondernemen, gekoppeld aan toewijding en deskundigheid.

Succes is voor ons iets dat op lange termijn wordt opgewound, met de nodige voorzichtigheid en reactiviteit, en mede te danken aan hard werk en een voortdurende zoektocht naar innovatieve financiële oplossingen.

" Er is geen sprake van respect voor cliënten en medewerkers zonder respect voor het vak in de artisanale betekenis van de term. Dat respect was de voorbije jaren naar de achtergrond verdwenen door het misbruik van de financiële hefboomwerking."
Ariane de Rothschild