Wettelijke vermeldingen

Waarschuwing

Edmond de Rothschild (Europe) geeft geen garantie dat de inlichtingen en de inhoud van deze website juist, betrouwbaar of wettelijk zijn. Deze mogen bovendien niet worden gezien als financiële adviezen. Wij raden de lezer aan om het advies van een raadgever in te winnen alvorens een financiële transactie uit te voeren die gebaseerd is op de hier aangereikte informatie. Edmond de Rothschild (Europe) wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt doordat rekening is gehouden met de op deze website gepubliceerde gegevens of inhoud. Op de verspreiding hiervan is het Belgisch recht van toepassing en al wie zich vanuit een andere jurisdictie toegang verschaft tot deze website aanvaardt dezelfde risico’s als iemand die zich toegang verschaft tot deze gegevens.

Copyright

© Banque Privée Edmond de Rothschild Europe 2010. Volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van deze pagina’s is verboden, met voorbehoud van onderstaande beperkingen. De pagina’s van deze website mogen voor persoonlijk gebruik op een harde schijf worden gedownload of worden afgedrukt, met dien verstande dat deze mededeling op elk exemplaar wordt gekopieerd, dat aan deze pagina’s geen enkele wijziging wordt aangebracht en dat deze pagina’s of een deel ervan niet mogen worden gebruikt in een ander werk of publicatie op welke drager ook. Het is tevens verboden om deze pagina’s of een deel ervan voor commerciële doeleinden te verdelen of te kopiëren.

Google Analytics

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt he gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven."

Klachtenbeheer

De Bank voert een klachtenbeheer dat in overeenstemming is met de gedragsre­gels inzake klachtenbehandeling binnen de sector . De Cliënt kan op elk ogenblik een klacht richten aan zijn relatiebeheerder of aan het juridisch departement van de Bank via een brief of e-mail (naar het volgende adres: infobel@bpere.eu).

 

 

U hebt slechts toegang tot de diensten die in uw land van verblijf worden aangeboden door contact op te nemen met Edmond de Rothschild (Europe), bijkantoor in België dat naar behoren is geregistreerd in uw land.