Een beheerder die uitgaat van overtuigingen

Edmond de Rothschild belegt op basis van overtuigingen en is van mening dat rijkdom gebruikt moet worden om aan de toekomst te bouwen.

De groep, een onafhankelijk en gespecialiseerd familiebedrijf, werkt met gedurfde strategieën en beleggingen die verankerd zijn in de reële economie en streeft naar impact en kapitaalgroei op lange termijn.

Bold builders of the future

ACTIEVE BELEGGINGSVISIE

Rijkdom is voor ons geen doel op zich, maar een vertrekpunt. Die visie vormt al generaties lang de basis van alle activiteiten van onze familie en wordt in de praktijk toegepast met beleggingen die de wereld vooruithelpen. Meer dan ooit omarmen wij zonder aarzelen de toekomst om er actief aan mee te bouwen.

EEN GEËNGAGEERDE ONDERNEMING

Als geëngageerde bankiers gaan wij de uitdagingen van morgen aan. Wij zijn uiteraard specialisten in financiële aangelegenheden, maar in de eerste plaats zijn we ondernemers die steeds oog hebben voor de economische, sociale en technologische ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat onze cliënten nooit het contact met de reële economie verliezen.

PIONIERSGEEST

Wij nemen geen genoegen met een status quo en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen. Onze aanpak is pragmatisch: wij willen duidelijkheid en meetbaarheid, zodat onze cliënten een reële impact kunnen hebben. Wij laten ons leiden door onze overtuigingen, niet door de overheersende markttrends.

ONZE VISIE VERTAALD IN CONCRETE THEMA’S

Op basis van onze visie hebben wij vier thema’s bepaald waarvoor wij ons willen engageren. Op die manier geven wij zin aan de beleggingen van onze cliënten en hebben we een duidelijke impact op de wereld van morgen.

OMVORMING VAN HET ENERGIESYSTEEM EN MILIEU

Onze verantwoordelijkheid om te bouwen aan de toekomst.

VERSTEDELIJKING EN STADSONTWIKKELING

Meebouwen aan de steden van morgen.

INNOVATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

Technologieën financieren die de zorgstelsels efficiënter maken.

GANGMAKERS EN GAME CHANGERS

Bouwen aan de toekomst door te durven.

Onze specialisaties

PRIVATE BANKING

Innovatie en uitmuntendheid voor particuliere cliënten

Meer informatie 

ASSET
MANAGEMENT

Actief beheer op basis van overtuigingen

PRIVATE
EQUITY

Investeren in de reële economie

CORPORATE
FINANCE

Een zakenbank voor ondernemers

Vastgoed

Inspelen op de grote demografische ontwikkelingen van morgen

INSTITUTIONAL &
FUND SERVICES

Sterk gespecialiseerde diensten voor financiële instellingen en beleggingsfondsen

Kerncijfers

250 jaar
financiële traditie

150
mld. € onder beheer

20,8 %
solvabiliteitsratio

2700
medewerkers

15
landen

32
vestigingen

BESTUUR

De groep Edmond de Rothschild is een familiebedrijf dat onafhankelijke advies- en beheerdiensten aanbiedt. Alle onderdelen van de groep worden gecoördineerd door het uitvoerend comité, dat wordt voorgezeten door Vincent Taupin.

> Meer weten

EEN TRADITIE VAN INNOVATIE

De familie Rothschild heeft een lange ondernemerstraditie en heeft een rijke geschiedenis in de financiële sector die meer dan 250 jaar teruggaat.

De groep heeft de ogen resoluut op de toekomst gericht en berust op de kernwaarden van de familie, namelijk durf en ondernemerschap.

De groep Edmond de Rothschild heeft nog niets van die durf verloren en evolueert mee met zijn tijd.

1953
OPRICHTING VAN DE GROEP EDMOND DE ROTHSCHILD

Baron Edmond de Rothschild voorzag de grote evolutie van de banksector die private banking en vermogensbeheer zou transformeren en richtte daarom in 1953 de groep Edmond de Rothschild op.

1960
PIONIER VOOR PRIVATE EQUITY

Edmond de Rothschild was net als zijn voorouders een visionair. Hij werd een pionier op het gebied van private equity door hoofdaandeelhouder te worden van een groot aantal ondernemingen.

2000
UNIEKE OPLOSSINGEN

De groep staat in contact met bedrijven uit de hele wereld en creëert innovatieve oplossingen die afgestemd zijn op de reële economie (terugdringen van de milieuvervuiling, financiering van de groei in Afrika en van infrastructuurwerken).

2017
EEN BEHEERDER DIE UITGAAT VAN OVERTUIGINGEN

Edmond de Rothschild is een financiële instelling met een grote ondernemerszin die baanbrekend werk verricht en zich laat leiden door sterke overtuigingen. Wij zijn “Bold builders of the future”.

Het Rothschild-biotoop

De groep Edmond de Rothschild is uniek en weerspiegelt onze overtuigingen en cultuur. Alle onderdelen van de groep werken onderling samen en staan voortdurend met elkaar in dialoog om ideeën te genereren waarin we het volste vertrouwen kunnen hebben.

Wij zijn bankiers, vermogensbeheerders, hoteluitbaters, land- en wijnbouwers, zeilers en filantropen, maar bovenal zijn we ondernemers die oog hebben voor de economische, sociale en technologische veranderingen, om nooit het contact met de reële economie te verliezen.