De Edmond de Rothschild-Stichtingen

Een familiezaak

Impact en effectiviteit

Impact en effectiviteit

Filantropie maakt net zoals bankieren deel uit van de traditie van de familie Rothschild. De Edmond de Rothschild-stichtingen hangen direct af van de familie en staan los van de Groep. Zij benaderen filantropie op een humanistische en strategische wijze om met doeltreffende initiatieven het verschil te maken.

Wij verenigen alle beschikbare middelen, zij het met particulieren, bedrijven, overheden, organisaties uit het maatschappelijk midden of nog andere stichtingen, om oplossingen aan te reiken voor de actuele uitdagingen. Door de barrières tussen sectoren en gemeenschappen te slopen, krijgt iedereen zich ontplooien en bijdragen aan verandering. Wij slaan met onze gedurfde programma's tal van bruggen tussen de wereld van vandaag en de verscheiden en op samenwerking gebaseerde wereld van morgen. Firoz Ladak CEO van de Edmond de Rothschild Stichtingen
firoz-ladak

Kunst & cultuur

Kunst en cultuur uitdragen
Leer meer

Sociaal ondernemerschap

Synergieën creëren en een internationaal netwerk van sociale ondernemers tot stand brengen
Leer meer

Onderwijs

De belangrijkste missie van de Edmond de Rothschild-Stichtingen
Leer meer

Gezondheidszorg & onderzoek

Ondersteuning van wetenschappelijk en medisch onderzoek
Leer meer
Een filantropische erfenis

Een filantropische erfenis Het bevorderen van sociale empowerment en een collaboratieve maatschappij

Deze professionele aanpak maakt van filantropie een krachtig instrument om te durven handelen, te vernieuwen en te bouwen. De stichtingen worden zo een broedplaats waar projectideeën kunnen rijpen. Zij helpen naar oplossingen te zoeken voor de huidige uitdagingen en moedigen een vorm van kapitalisme aan waarin de mens centraal staat.

De Edmond de Rothschild-Stichtingen bouwen aan een positieve leefwereld door tal van partnerschappen aan te gaan en expertise op te bouwen op het gebied van:

 

  • Kunst en cultuur
  • Ondernemerschap
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg en onderzoek

 

Op al deze vlakken investeren zij in vrouwen en mannen die de voortdurende verandering van de wereld zien als een uitnodiging om mee te veranderen.

In 2014 startten en ondersteunden de Stichtingen meer dan 50 projecten.

Meer informatie is te vinden op www.edrfoundations.org.