Duurzame ontwikkeling

Een transversale aanpak

Ons engagement

Ons engagement

We leven in een onderling verbonden wereld waarin het geheel meer is dan de som van de delen. Wij willen een bedrijfsmodel promoten dat succes nastreeft op alle vlakken en dat rekening houdt met alle belanghebbenden. Kortom een bedrijfsmodel dat berust op een intelligente mix van visie, ethiek en pragmatisme

" Solidariteit, op de lange termijn, creativiteit en veeleisendheid zijn aspecten van duurzame ontwikkeling die nauw aanleunen bij de waarden van de familie Rothschild. Duurzame ontwikkeling is dan ook ingebed in het DNA van de Edmond de Rothschild-Groep en zit verankerd in onze strategie."
Kate Cacciatore Global Head of Sustainability
Onze overtuigingen

Edmond de Rothschild voor een duurzame economie

De invraagstelling van de financiële sector en de voortdurend veranderende wereld bieden kansen om steeds innovatievere oplossingen aan te reiken die ten goede komen aan de hele samenleving. Voor ons wijzen zij ook op een verschuiving in het economische paradigma. De familie Rothschild heeft zich door de jaren heen systematisch in vraag gesteld en heeft altijd oog gehad voor de lange termijn. Met onze op duurzame ontwikkeling gerichte aanpak, die aan de basis ligt van al onze activiteiten en organisaties, kunnen wij inspelen op veranderingen en ons ten dienste stellen van een reële economie die een steeds hogere waardecreatie eist, zowel op economisch als op sociaal en milieugebied.

In het kader van ons engagement voor duurzame ontwikkeling hebben wij zowel het Global Compact als de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties ondertekend. Daarnaast werken wij ook mee aan diverse initiatieven op het vlak van duurzame investeringen.

Ethisch gedrag en verantwoordelijkheid

Een stabiele en duurzame financiële sector: een fundamentele verantwoordelijkheid
Meer weten

Engagement ten aanzien van onze medewerkers

Ontwikkeling van ons menselijk kapitaal
Meer weten

Innovatie ten dienste van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid: een goede combinatie
Meer weten

Beheer van onze milieu-impact

Naar een kleinere ecologische voetafdruk
Meer weten

Sociaal engagement van onze medewerkers

Een onderneming met een hart
Meer weten
Meer informatie nodig?

Contacteer ons

Kate Cacciatore
Global Head of Sustainability
Edmond de Rothschild Holding S.A.

+41 58 818 98 17