Beheer van onze milieu-impact

Een gezamenlijke inspanning

Onze ecologische verkleinen

Onze ecologische verkleinen

Een maatschappelijk verantwoorde onderneming is zich bewust van de milieu-impact van haar activiteiten en engageert zich om deze te beperken. Edmond de Rothschild heeft dan ook een milieubeleid uitgestippeld om zijn milieuprestaties geleidelijk te verbeteren

We stellen in de eerste plaats hoge eisen aan onszelf. Door ons engagement willen wij aantonen dat een bedrijf stevige winsten kan boeken en toch rekening kan houden met het milieu. Sabine Rabald Group Chief Operating Officer
sabine-rabald

Onze strategische prioriteiten

 • Vermindering van onze koolstofuitstoot

  ​Na een analyse van onze CO2-uitstoot hebben wij twee prioritaire werkdomeinen afgebakend, met name het energieverbruik van onze gebouwen en de werkverplaatsingen alsook het woon-werkverkeer van onze medewerkers. De concrete gegevens daarover zijn een ijkpunt op basis waarvan we elk jaar nagaan hoe doeltreffend onze maatregelen zijn.

 • Duurzamer gebruik van grondstoffen in het dagelijkse leven

  Wij willen ons papierverbruik terugdringen en geven de voorkeur aan gerecycleerd papier en papier dat geproduceerd werd met hout van duurzaam beheerde bossen. Al onze brochures en commerciële documenten worden gedrukt op papier met het label FSC (Forest Stewardship Council).

  Ons duurzame aankoopbeleid zorgt ervoor dat bij beslissingen meer rekening wordt gehouden met sociale, ethische en milieucriteria, en is voor onze partners een signaal om hún impact op de samenleving en het milieu eveneens te beheren.

 • Slim afvalbeheer

  Onze IT-apparatuur en de bijhorende verbruiksgoederen zetten van al ons afval de grootste druk op het milieu. Afvalverwerking, nuttig gebruik van afval en giften aan organisaties zijn enkele van de oplossingen die wij in onze voornaamste vestigingen toepassen. Wij besteden ook bijzondere aandacht aan het sorteren en recycleren van papier. We willen sorteersystemen opzetten voor de verschillende soorten afval in onze vestigingen waar lokale voorzieningen beschikbaar zijn.