Engagement ten aanzien van onze medewerkers

Beste werkgever

Ontwikkeling van ons menselijk kapitaal

Ontwikkeling van ons menselijk kapitaal

Als werkgever dragen wij een dubbele verantwoordelijkheid. Enerzijds moeten wij een stimulerende werkomgeving creëren met aandacht voor de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en anderzijds moeten wij hen de kans bieden bij te dragen aan het succes en de missie van de Groep.

Wij slagen erin de unieke kenmerken en competenties van al onze medewerkers te benutten om de ambities van de Groep te verwezenlijken, met name onze cliënten dienen en bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de economie en de wereld, wat de motivatie en inzet van onze medewerkers ten goede komt.

Onze strategische prioriteiten

 • De grootste talenten aantrekken, ontwikkelen en behouden

  ​Talentenbeheer is essentieel om uitstekende kwaliteit te kunnen bieden in al onze activiteiten. Voor medewerkers is loopbaanbeheer bovendien een belangrijke motiverende factor. Onze processen inzake werving, prestatiebeoordeling, beloning, opleiding en promoties zijn dan ook op die twee aspecten afgestemd.

 • Werkomstandigheden creërn die het engagement van onze medewerkers versterken

  ​Geëngageerde medewerkers die achter de missie en de waarden van de Groep staan, de nodige erkenning krijgen en hun werk kunnen doen in een rustige omgeving hebben veel meer innovatieve ideeën en zijn bereid om het beste van zichzelf te geven. Wij bevorderen hun engagement op alle niveaus van de groep.

 • Van onze diversiteit een kracht maken

  ​Als Europese groep met internationale aanwezigheid hangt ons succes af van de verscheidenheid van onze perspectieven gebonden aan cultuur, genre, leeftijd of andere specificiteiten.

  Wij zorgen ervoor om op al onze sites de rijkdom van deze diversiteit in onze dagdagelijkse activiteiten, in onze recruterings- en vormings processen alsook in de professionele promotie aan te moedigen en te valoriseren.