Ethisch gedrag en verantwoordelijkheid

Een fundamentele verantwoordelijkheid

Integriteit en ethiek

Integriteit en ethiek

Of de Edmond de Rothschild-groep een feilloos ethisch gedrag kan garanderen op de financiële markt en ten aanzien van zijn cliënten, hangt af van elke individuele medewerker. Wij nemen onze beslissingen met het oog op de creatie van financiële waarde in de reële economie en kapitaalbehoud op lange termijn, waardoor wij het vertrouwen van zowel onze cliënten als onze zakenpartners genieten.

" Concordia, Integritas, Industria... zijn de drie waarden die al onze medewerkers onderschrijven, die hen inspireren en die zij uitdragen"
Ariane de Rothschild

Onze strategische prioriteiten

 • Zorgen voor een ethische en verantwoordelijk werkkader

  Al onze medewerkers moeten alle ethische voorschriften van onze ethische code respecteren. Ongeacht hun functie verbinden zij zich ertoe ze na te leven met de nodige loyauteit, competentie, zorg en inzet, in het belang van onze cliënten en met respect voor de markten waarop zij actief zijn.
 • Onze medewerkers helpen om te gaan met de steeds strengere regelgeving en eisen

  ​Het is onze taak ervoor te zorgen dat onze medewerkers voortdurend worden bijgeschoold en geïnformeerd over nieuwe regelgeving zodat zij deze kunnen naleven. Los van de toepassing van de wetgeving en de interne reglementen verwachten wij van alle medewerkers een sterk ontwikkeld gevoel voor ethiek, zodat zij naar hun beste vermogen beslissingen kunnen nemen in overeenstemming met de waarden van de Groep.  

  Wij zorgen ervoor om op al onze sites de rijkdom van deze diversiteit in onze dagdagelijkse activiteiten, in onze recruterings- en vormings processen alsook in de professionele promotie aan te moedigen en te valoriseren.

 • Evenwicht tussen risicobeheer en innovatie

  ​De Edmond de Rothschild-Groep is altijd al behoedzaam omgesprongen met risico's, zonder dat de innovatie en de sterke ondernemingszin van de instelling daardoor worden beknot. Het evenwicht dat wij bewaren tussen risicobeheersing en innovatie is de sleutel voor het vertrouwen dat onze cliënten ons schenken.