Innovatie ten dienste van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen

Een goede combinatie

Duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiering

Duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiering

Teneinde het ritme van de voortdurend veranderende wereld te volgen, integreren wij geleidelijk de uitdagingen op sociaal, bestuurlijk en milieugebied in onze financiële activiteiten, waardoor ons kapitaal naar projecten vloeit die bijdragen aan een duurzame economie. Zo hebben verschillende van onze entiteiten de Principes voor verantwoord beleggen van de VN ondertekend.

" We zijn ervan overtuigd dat de toepassing van ESG-criteria en elke vorm van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in de komende jaren een van de meest opmerkelijke verschuivingen zullen teweegbrengen op het gebied van financiële analyse en financieel beheer [...]. We willen onze cliënten renderende beleggingen aanbieden door profijt te trekken uit de economische ontwikkeling van bedrijven die oplossingen aanreiken voor vraagstukken in verband met duurzame ontwikkeling."

Onze strategische prioriteiten

 • Duurzaamheid als criterium voor beursbeleggingen

  Onze 'best-in-universe' / 'best-effort' ESGS-aanpak voor de selectie van beleggingen houdt in dat wij kiezen voor winstgevende bedrijven die een hoge ESGS-score (milieu, sociaal, bestuur en belanghebbenden) halen of duidelijke inspanningen leveren om hun ESGS-praktijken te verbeteren. De aanpak valt uiteen in een MVB-strategie, die ook wordt toegepast op specifieke mandaten voor institutionele beleggers, en een ESGS-gerichte MVB-strategie. Wij volgen de ESGS-prestaties van de bedrijven in onze portefeuilles en onderhouden met een aantal daarvan een actieve, constructieve en traceerbare dialoog om hun praktijken ter zake te verbeteren.

  Via verschillende activaklassen ondersteunen we ook innovatieve projecten die economische, sociale en/of milieuwaarde creëren. Zo hebben wij bijvoorbeeld een strategie voor obligaties van infrastructuurprojecten in de sectoren transport, energie (incl. hernieuwbare energiebronnen), sociale infrastructuur en telecommunicatie.

 • Een innovatief private equity-platform

  Duurzame ontwikkeling stond centraal in de opzet van ons private equity-platform. Het platform is een instrument waarmee gebruikers een innovatief aanbod kunnen verkennen van uiteenlopende beleggingsmogelijkheden die op lange termijn een gunstig effect hebben op de economie, de samenleving en het milieu.

  Onze op land- en bosbouw of bodemsanering gerichte 'impact investing'-strategieën genereren rendement met activiteiten die zowel de bevolking als het milieu ten goede komen.

  Met onze thematische strategieën beleggen wij in en ondersteunen wij bedrijven die actief zijn in de humane wetenschappen en in regio's zoals Afrika. Daarbij houden wij in onze beleggings- en beheerprocessen in ruime mate rekening met ESG-criteria.

  Meer in het algemeen integreren wij de ESG-criteria geleidelijk in al onze beleggingsprocessen en de begeleiding die wij bieden aan bedrijven waarin wij beleggen, en trachten wij alle daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor waardecreatie te benutten.

 • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen toegankelijker maken voor particuliere cliënten

  ​De consument en de bevolking in het algemeen hechten steeds meer belang aan ethische, sociale en milieukwesties. Daarom werken wij met onze private banking-teams samen om de verwachtingen van onze cliënten op dat gebied zo goed mogelijk te leren kennen. Wij willen namelijk hun beleggingen in overeenstemming brengen met hun waarden en naast onze op filantropie gerichte diensten producten aanbieden die een positieve impact hebben op zowel de reële economie als de samenleving.

 • Samenwerken met onze belanghebbenden

  Wij denken samen met onze partners na over de uitdagingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en helpen om het concept meer bekendheid te geven en een bredere ingang te doen vinden. In het kader van sommige van onze beleggingsactiviteiten brengen wij belanghebbenden en experts bijeen om producten te creëren met een economische, sociale en ecologische meerwaarde.
  Wij zijn lid van toonaangevende initiatieven zoals het UNEP-FI en Swiss Sustainable Finance.