Waarom voor ons werken?

Mobiliteit

Overplaatsing binnen de groep

Wij moedigen onze medewerkers aan om binnen onze groep te groeien. Ons mobiliteitshandvest, dat door iedereen onderschreven wordt, schept een formeel kader voor de overstap tussen vestigingen en activiteiten. De groep creëerde een unieke interne portaalsite waarop onze medewerkers kunnen zoeken naar opportuniteiten binnen de groep.

Verantwoordelijkheidszin

Begeleiding van jonge professionals

Onze groep hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze medewerkers kunnen daarom meewerken aan MVO-initiatieven.

Het programma PasserElles werd opgezet door de Stichtingen Edmond de Rothschild in samenwerking met Mozaïk RH. Het programma begeleidt jonge vrouwen van buitenlandse origine en helpt ze werk te vinden. De groep ondersteunt het programma sinds 2011 om zijn medewerkers de kans te geven zich in te zetten voor deze jonge vrouwen. In het kader van een ander programma, Coup de Pouce, kunnen onze medewerkers deze jonge vrouwen gerichter helpen met hun netwerk en expertise.

Begeleiding van jonge professionals 

Ontwikkeling van talenten

Werken aan een cultuur van leergierigheid en leiderschap

Ondanks de constant veranderende wereld met steeds grotere en complexere uitdagingen blijven wij in onze activiteiten naar excellentie streven om onze cliënten een optimale ervaring te bieden.

Ontwikkeling van talenten 

Daarom stellen wij onze medewerkers diverse individuele en gemeenschappelijke instrumenten op maat ter beschikking, die hen helpen te groeien en hun potentieel optimaal te benutten. Wij hebben ook oor naar hun verzuchtingen en bieden hen persoonlijke begeleiding die is afgestemd op hun professionele ambities binnen de groep.

Onze op verantwoordelijkheidszin gerichte ondernemerscultuur moedigt medewerkers, die uiteindelijk de grootste verantwoordelijkheid dragen voor hun ontwikkeling, aan om alle leerkansen te grijpen. Bij elk initiatief wordt een reeks instrumenten ter beschikking gesteld die nieuwe ontwikkelingskansen bieden.

In overeenstemming met de waarden van onze groep hechten wij belang aan de overdracht van kennis en expertise.