PSD2 en API portaal voor Erkende Derde Partijen

De PSD2 richtlijn, geïntroduceerd door de Europese Unie en omgezet naar Belgisch recht door de wet van 11 maart 2018, definieert een veilig kader voor het delen van klantgegevens en staat erkende derde partijen ( hierna "TPP" of "Third party providers") betaaldiensten en toegang tot betaalrekeningen toe, mits voorafgaande toestemming van de klant.

Deze gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen wordt uitgevoerd met behulp van API's ("Application Programming Interfaces"). Voor de implementatie van PSD2, stelt Edmond de Rothschild (Europe) aan geïnteresseerd derde partijen voor om deze API's te testen in een testomgeving.

Indien u een derde partij bent, goedgekeurd door de NBB (Nationale Bank van België) kunt u de nodige informatie terugvinden door te klikken op deze link.

Wij blijven te uwer beschikking indien u verdere vragen heeft via psd2@bpere.eu.