Portefeuille- en vermogensbeheer Belgïe

Ons vakgebied

Uw kapitaal in stand houden en doen renderen

Uw kapitaal in stand houden en doen renderen

De Edmond de Rothschild-groep, die sinds zijn oprichting faam heeft verworven met zijn beleggingsdiensten, begeleidt u bij het beheer van uw activa met een volledig op uw behoeften afgestemd aanbod.

De knowhow van een groep, een lokaal beroep : je vermogen beheren. Marc Lallemand Directeur - Verantwoordelijke van het Beheer
marc-lallemand
Onze sterke punten

Een beheer gebaseerd op overtuigingen

 • Een gezonde bank en betrouwbare beheerders

  Een team lokale beheerders staat in voor discretionair portefeuillebeheer. Deze discipline vereist niet alleen een grondige kennis van de producten, de werking en de fiscale behandeling ervan, maar ook en vooral cliënten die ons hun vermogen toevertrouwen.

 • Een bijzondere dienstverlening

  Discretionair beheer is bestemd voor cliënten die het beheer van hun vermogen volledig of gedeeltelijk aan onze bank willen overlaten.

  Wij leggen de doelstelling en het risicoprofiel vast en bepalen op basis daarvan een activa-allocatie, steeds met het belang van de cliënt voor ogen. Onze beheermandaten zijn een hoogwaardig alternatief voor traditioneel gemeenschappelijk beheer en worden in het volste vertrouwen uitgevoerd in het kader van een transparante relatie. Wij zetten ons in om dat vertrouwen op termijn te versterken, door een steeds dieper inzicht in de situatie van onze cliënten (op persoonlijk, familiaal, professioneel, financieel of eventueel andere vlakken) en perfecte voeling met hun verwachtingen.

  Onze beheerders zijn experts op vlak van beursbeleggingen en -mechanismen en werken nauw samen met onze specialisten in vermogensrecht. Door ons een beheermandaat te verlenen, doen onze cliënten dus automatisch een beroep op alle diensten van de bank.

 • Een brede waaier van beleggingsmogelijkheden

  ​De beheerder is een bevoorrechte adviseur die het volledige of een deel van het vermogen van onze cliënten beheert en de beleggingen selecteert die het best bij hun verwachtingen aansluiten. Daarbij kijkt hij naar alle producten die beschikbaar zijn op de markt en beperkt hij zich dus niet tot de producten van onze instelling. Bovendien kan hij een beroep doen op de volledige infrastructuur van de Edmond de Rothschild-groep en heeft hij een bevoorrechte toegang tot het internationale netwerk van de bank en haar dochterondernemingen, en dus ook tot een bijzonder breed gamma van producten en diensten.

 • Uitleggen en overleggen

  ​Het takenpakket van een beheerder omvat niet alleen portefeuillebeheer. Binnen het kader van de hem verleende beheermandaten informeert hij zijn cliënten ook over de werking van de producten die hij selecteert en legt hij de kenmerken ervan uit. Dergelijke contacten met de cliënt zijn heel belangrijk. Zij zijn namelijk een uiting van het vertrouwen en de transparantie die aan de basis liggen van onze dienstverlening. Bovendien kan de beheerder zo nagaan of de gekozen beleggingsproducten wel degelijk geschikt zijn voor de cliënt en zich er door de jaren heen van verzekeren dat de beleggingsbeslissingen die hij in naam van onze cliënten neemt, stroken met hun kennis van en ervaring met de producten, alsook met hun beleggingsstrategie en hun financiële en vermogenssituatie.

Meer informatie nodig?

Contacteer ons


Marc Lallemand
Directeur - Verantwoordelijke van het Beheer

+32 2 645 57 39
U hebt slechts toegang tot de diensten die in uw land van verblijf worden aangeboden door contact op te nemen met Edmond de Rothschild (Europe), bijkantoor in België dat naar behoren is geregistreerd in uw land.