הערכים שלנו

הערכים שלנו: מונעים ע"י מסורת וחזון ייחודי

Concordia, Integritas, Industria

 

במסגרת פעילויותיה הכלכליות פועלת קבוצת אדמונד דה רוטשילד לקידום ערכי המצוינות המעצבים את המוניטין שלנו מזה כ- 250 שנה. הערכים שלנו מבוססים על שלושת העקרונות המנחים של המוטו ההיסטורי של משפחת רוטשילד.
."(שקידה) Industria ,(יושרה) Integritas ,(אחדות) Concordia"

Concordia

אמנות החיים בשיתוף

בתוך קבוצת אדמונד דה רוטשילד מעניק המונח השראה לאחדות ולהרמוניה, למאזן כוחות ולקיימות החברה, המקושרת לזו של משפחת רוטשילד. היא מסמלת נכונות לעבודה ביחד על מנת להשיג מטרה משותפת.

הצוותים שלנו מגלמים ערך יסוד זה, המתחלק לתכונות אנושיות: נדיבות, מחויבות, רוח הקבוצה ותחושה קהילתית.

העיקרון של השראה נחה גם את יחסינו עם לקוחותינו, להם אנו מעניקים ייעוץ ותמיכה בטווח הארוך, לעתים קרובות במשך מספר דורות, באמצעות הבטחת חשאיות וקירבה.

" בקבוצה שלנו אחריות הינה יותר ממטרה נשגבת או מילת מפתח, היא חלק מהדיאנאיי והאדרנלין שלנו, והיא ניצבת בבסיסה של נחישות כנה, עמוקה ומשותפת להכין את העתיד עבור הדורות הבאים – החל מהיום."
הברונית אריאן דה רוטשילד
Integritas

כללים אתיים וכנות בשירות לקוחותינו

בהתאמה מוחלטת לפרויקטים הנדבניים העיקריים הנתמכים ע"י משפחת רוטשילד, מחייב אותנו הערך של יושרה לשמור על יחס אתי כלפי העושר.

להיות בעלי לב, להיות הוגנים, לפעול למען טובת הכלל והעברת ערכים אלה לדורות הבאים, פעולה תחת העקרונות התובעניים ביותר של אחריות חברתית וסביבתית.. אנו מחויבים לניהול מוסרי ובר-קיימא בכספים.

נאמנות זו מהווה עדיין חלק מן הדיאנאיי של קשרי הלקוחות שלנו: שקיפות, בעלות משפחתית משותפת ומעורבת, מידע אודות סיכונים, הגנה על אינטרסים, כנות וכבוד לפרט.

" אתיקה כוללת כבוד הדדי לעבודה ולהון, אשר בלעדיו המערכת תחדל להתקיים "
הברון בנג'מין דה רוטשילד
Industria

או החיפוש אחר מצוינות

באמצעות הדגשת מושג השקידה משלבת משפחת רוטשילד ממד חיוני של רוח הקפיטליזם: תחושת היוזמה, בשילוב עם חריצות ויכולת מקצועית.

מבחינתו הצלחה נבנית לאורך זמן, תוך זהירות והיענות, ובאמצעות שילוב של עבודה קשה וחיפוש מתמיד אחר פתרונות פיננסיים חדשניים.

" לא ניתן להתייחס בכבוד ללקוחות או לעובדים ללא כבוד לענף בו אנו עוסקים: אלה המשחקים במינוף בצורה חסרת אחריות מתעלמים מעיקרון זה תוך שהם מסכנים את עצמם"
הברון בנג'מין דה רוטשילד