​​​​UW ACTIVA BESCHERMEN​​​

​​​​UW ACTIVA BESCHERMEN​​​

Bij Edmond de Rothschild steunen we op meer dan 250 jaar uitmuntendheid in financieel beheer om u te begeleiden bij de ontwikkeling en bescherming van uw vermogen op lange termijn, generatie na generatie.

We combineren voor u het beste van liquide middelen en reële activa om u oplossingen op maat aan te bieden, met de bedoeling om u te laten profiteren van gediversifieerde, risicogewogen performancebronnen.

​​​​​​​​​UW VERMOGEN BESCHERMEN OP LANGE TERMIJN

Uw vermogen is kostbaar. Het werd in de loop der jaren opgebouwd en het is uw prioriteit om het op lange termijn verder te ontwikkelen. Sinds 6 generaties getuigen onze soliditeit, onze geschiedenis en onze overtuigingen van ons engagement om u te adviseren met de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid bij het beheer van uw vermogen doorheen de tijd.

U helpen uw vermogen te ontwikkelen en te behouden, houdt voor ons vooral het volgende in:

Uw behoeften grondig leren kennen. Ongeacht het gekozen type portefeuillebeheer helpen wij u om met de complexiteit van de financiële markten op een flexibele manier om te gaan. Uw private banker legt samen met u een beleggingsstrategie vast die systematisch rekening houdt met een globale visie op uw vermogen.

Groeikansen grijpen door te opteren voor een verrijkte en constant vernieuwde aanpak in risicobeheer om de veerkracht van uw portefeuilles te versterken.

Onze overtuigingen met u delen om die van u te versterken. Aan de hand van beleggingen die verankerd zijn in de reële economie en die prestaties en impact combineren.​​

U toegang geven tot de expertise van meer dan 140 experts in private banking die actief zijn in 26 landen, om u te begeleiden bij uw beslissingen.

​​​

​​VOOR UTBELEGGEN

OVERTUIGINGEN

We hanteren een actieve beleggingsaanpak op basis van sterke overtuigingen. Onze beleggingsbeslissingen komen overeen met duidelijke en transparante standpunten die gericht zijn op performance op lange termijn, ver van de directe effecten op de financiële markten.

OP MAAT

Wij selecteren voor u de beste beschikbare beleggingsinstrumenten om creatieve oplossingen te bouwen die zijn afgestemd op uw behoeften. Van de eenvoudigste tot de meest geavanceerde.

VERANTWOORD

We zijn ervan overtuigd dat wat duurzaam is ook rendabel is, en dat alles wat rendabel is, ook duurzaam moet zijn. Voor ons moet rentabiliteit op lange termijn worden gewaardeerd en moet het gekoppeld worden aan een positieve impact op de wereld rondom ons.

ONZE​ BELEGGINGSAANPAK

 

UW RENDEMENTSBRONNEN DIVERSIFIËREN

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op een holistische aanpak die zich richt op drie complementaire pijlers die ons in staat stellen alle opportuniteiten van de markten op korte, middellange en lange termijn af te dekken en de risico's te diversifiëren.


PIJLER 1: STRATEGISCHE ALLOCATIE VAN ACTIVA

We bepalen uw strategische allocatie met een prospectieanalyse op lange termijn. Die is gebaseerd op een nauwkeurig en regelmatig onderzoek van de actuele macro-economische trends. Bij die allocatie wordt rekening gehouden met uw risicoprofiel, uw rendementsdoelstellingen en uw voorkeuren. Ze kan producten bevatten die betrekking hebben op alle liquide enreële activaklassen, om uw beleggingsbronnen te diversifiëren.


PIJLER 2: ALLOCATIE VOLGENS STRUCTURELE TENDENSEN

We zijn ervan overtuigd dat een portefeuille beter presteert als hij blootgesteld is aan de disruptieve krachten die onze maatschappij vormen en doen groeien. Landbouwrevolutie, digitale transformatie, cyberveiligheid, telegeneeskunde en revolutie in de gezondheidssector ... onze experts hebben grote structurele tendensen geïdentificeerd die groeimogelijkheden bieden op middellange en lange termijn.


PIJLER 3: AD HOC ALLOCATIE

Met een tactische aanpak profiteren we van kortetermijnopportuniteiten die zich op ad hoc basis op de markten kunnen voordoen.​


​​MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD  ​BELEGGEN

Al meer dan 250 jaar volgt de Groep Edmond de Rothschild de grote veranderingen die onze maatschappij vormden met de sterke overtuiging dat rijkdom een kans is om de toekomst te beïnvloeden. Verantwoord beleggen staat dan ook centraal in onze beleggingsfilosofie.

BELEGGINGSOVERTUIGING

Voor ons gaan duurzaamheid en rendement hand in hand. Ze voeden elkaar.

We zijn ervan overtuigd dat duurzame ondernemingen op lange termijn beter en veerkrachtiger zijn. Met ons verantwoord beleggingsaanbod profiteert u van deze zakelijke opportuniteiten en heeft u ook een impact op de wereld van morgen.

AANGEPASTE OFFERTE VOOR ELK VAN UW BEHOEFTEN

We begeleiden u individueel bij het opbouwen van duurzame portefeuilles die overeenstemmen met uw rendementsdoelstellingen, uw risicobereidheid en uw overtuigingen.

In onze beleggingsaanpak worden op verschillende niveaus en in alle activaklassen geformaliseerde, niet-financiële criteria (ESG - Environment, Social & Governance) opgenomen.

U KUNT BELEGGEN IN:

Fondsen die de voorkeur geven aan waarden met de beste duurzaamheidsstandaarden.

100 % SRI-fondsen waar kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) integraal deel uitmaken van het beleggingsproces.

Thematische strategieën die zich toespitsen op sectoren die bijdragen aan het oplossen van de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Impactstrategieën gericht op bedrijven met een positieve maatschappelijke en ecologische impact.


 

KERNCIJFERS ​​ ​​ ​OP 31/12/2023​​​

140​​​                                                                           
beleggingsexperts gespecialiseerd in private banking
                                                                          
                                                                          
 
 
27​                                                                           
kantoren wereldwijd                                                                          
                                                                          
 
 
250                                                                           
jaar financiële traditie                                                                          
                                                                          
 
 
140​​​                                                                           
beleggingsexperts gespecialiseerd in private banking
                                                                          
                                                                          
 
 
26                                                                           
kantoren wereldwijd                                                                          
                                                                          
 
 
250                                                                           
jaar financiële traditie                                                                          
                                                                          
 
 
 
 
 
​​
Haut de page