​​​​​​​​​​​​​​​​​Private ​ Banking​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​Private ​ Banking​​​​​​​​​​

Edmond de Rothschild belegt op basis van overtuigingen en is van mening dat rijkdom gebruikt moet worden om te bouwen aan de toekomst. Uw toekomst en die van de latere generaties.

Het is die filosofie die ons helpt bij onze begeleiding. We steunen op meer dan 250 jaar financiële en innovatieve traditie om onze cliënten te adviseren bij het behoud, de ontwikkeling en de overdracht van hun vermogen, door middel van rendementsoplossingen op lange termijn en een positieve impact op de omringende wereld.

U  BEGELEIDEN

EEN TOEKOMSTGERICHTE RELATIE

Vanaf ons eerste contact richten we de ogen op de toekomst. Onze begeleiding beslaat meerdere generaties, om de juiste beslissingen voor morgen te nemen.

CONSTANT EVOLUERENDE BEGELEIDING

Uw uitdagingen en verwachtingen evolueren. Het is onze taak om zo goed mogelijk op deze veranderingen te anticiperen. Dankzij onze proactieve aanpak kunnen wij onze expertises snel inzetten om u de meest gepaste oplossingen te bieden.

GLOBALE VISIE OP UW VERMOGEN

Een efficiënt beheer van uw vermogen vereist een globale aanpak. Dankzij de combinatie van onze activiteiten en expertises, kunnen we al uw activa integreren. Onze begeleiding is gebaseerd op een holistische aanpak van uw vermogen, zowel persoonlijk als professioneel.

BEHEER GEBASEERD OP STERKE OVERTUIGINGEN

Ons beheer is het tegenovergestelde van dat van indexfondsen. Wij letten op economische, maatschappelijke en ecologische transformaties, zodat u uw beleggingen kunt sturen en nooit los staat van de reële economie.​

  ​

​​​​EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ ​MET OVERTUIGINGEN

ONAFHANKELIJKHEID

Onze Groep is voor 100% een familiebedrijf en onafhankelijk. Zo zijn we vrij om een langetermijnvisie te hanteren, afgestemd op de interesses van onze cliënten en om baanbrekende oplossingen te ontwikkelen die rendement en impact combineren.

CREATIVITEIT

We streven ernaar creatief, flexibel en reactief te blijven, wat u ook nodig hebt. Onze beslissingsketens zijn kort en onze teams zijn gedreven door de wil om te innoveren en tegelijkertijd de risico's te beheersen.

ENGAGEMENT

Het is onze verantwoordelijkheid om u beleggingen aan te bieden die in lijn met uw waarden en die zinvol en consistent zijn. Uw toegewezen private banker ontwikkelt een dieper inzicht in uw situatie en doelstellingen door u op lange termijn bij te staan.

DUURZAAMHEID

We zijn ervan overtuigd dat wat duurzaam is ook rendabel is, en dat alles wat rendabel is, ook duurzaam moet zijn. Voor ons moet rentabiliteit op lange termijn worden gewaardeerd en moet het gekoppeld worden aan een positieve impact op de wereld rondom ons.


EEN UNIEK ECOSYSTEEM

Bankiers, sporters, filantropen, landbouwers, hotelhouders en wijnbouwers ... onze Groep vormt een uniek ecosysteem van vrouwen en mannen met dezelfde ambitie: bouwen aan de toekomst.

Al onze activiteiten weerspiegelen onze ondernemingsgeest en getuigen van onze bereidheid om impact te hebben, om erfgoed door te geven en te moderniseren. Ze dragen bij tot de unieke ervaring die we onze cliënten willen bieden door hen toegang te geven tot die wereld en door onze openheid te delen.

 

KERNCIJFERS op​​ 31/12/2023​

100%​​​                                                                                       
in familiale handen                                                                                      
                                                                                      
 
 
78​MldCHF                                                                                       
activa                                                                                      
                                                                                      
 
 
140                                                                                       
beleggingsexperts in private banking                                                                                      
                                                                                      
 
 
26                                                                                       
kantoren wereldwijd                                                                                      
                                                                                      
 
 
250Jaar                                                                                       
financiële traditie                                                                                      
                                                                                      
 
 
100%​​​                                                                                       
in familiale handen                                                                                      
                                                                                      
 
 
78​​​miljardCHF                                                                                       
activa                                                                                      
                                                                                      
 
 
140                                                                                       
beleggingsexperts in private banking                                                                                      
                                                                                      
 
 
26                                                                                       
kantoren wereldwijd                                                                                      
                                                                                      
 
 
250Jaar                                                                                       
financiële traditie                                                                                      
                                                                                      
 
 
​​​
Haut de page