​​​​​​​​​​​​​​​ASSET MAN​AGEMENT​

​​​​​​​​​​​​​​​ASSET MAN​AGEMENT​

​De activiteiten van Edmond de Rothschild op het vlak van vermogensbeheer worden geleid door sterke overtuigingen. We handelen met gedurfde keuzes om waarde op lange termijn te creëren in opdracht van onze cliënten.

Onze strategieën dekken liquide en reële activa en bieden toegang tot aanvullende performancebronnen. Wij bieden innovatieve beleggingsoplossingen die zijn afgestemd op het profiel van onze cliënten.

Onze cliënten, voornamelijk in Europa en Azië, bestaan uit institutionele beleggers, distributeurs, privébanken en vermogensbeheerders, met wie we een traditie van meer dan 250 jaar voortzetten om hun belangen centraal te stellen in ons handelen.​​

STERKE WAARDEN

EEN ONAFHANKELIJKE PIONIERSGEEST

We behoren tot een onafhankelijke familiegroep en we stellen onze cliënten centraal zodat we ons kunnen vrijmaken van markttrends op korte termijn. In de loop der jaren hebben we een originele beleggingsfilosofie ontwikkeld: zonder beperkingen van indexen hebben wij meer vrijheid om onze overtuigingen uit te drukken en creatief en gedurfd te blijven. We kunnen keuzes maken met een grote impact, gericht op de lange termijn, die duurzaamheid en winstgevendheid combineren.​

EEN BEHEER OP BASIS VAN OVERTUIGINGEN

We concentreren ons op expertisegebieden waarvoor we op lange termijn de meeste waarde kunnen creëren. Er zijn diverse thematische fondsen ontwikkeld op strategische gebieden zoals Big Data, gezondheid en menselijk kapitaal, alsook een sterke expertise op specifieke gebieden zoals oplossingen voor risicobeheer.

BELEGGINGEN MET EEN POSITIEVE IMPACT VOOR DE FINANCIERING VAN DE REËLE ECONOMIE

In de overtuiging dat de financiële sector moet bijdragen aan de financiering van de reële economie en aan de bouw van de wereld van morgen, hebben we onze expertise uitgebreid met toekomstige thema's zoals energie- en milieutransitie, vastgoed en stedelijke ontwikkeling. Want rijkdom moet niet worden beschouwd als een doel op zich, maar als een beginpunt van verandering. ​

 

ONZE EXPERTISES

AANDELEN

ACTIEF BEHEER OP GROND VAN STERKE OVERTUIGINGEN

Onze portefeuilles zijn geconcentreerd en weerspiegelen onze overtuigingen, met het vermogen om zich te onderscheiden van de benchmarks. Ons aandelenbeheer is gebaseerd op een grondige fundamentele analyse, aangevuld met interacties met de andere beleggingspijlers.

OBLIGATIES

EEN COMPLEET AANBOD VAN FONDSEN

Onze expertise in vastrentende waarden (Fixed Income) omvat de belangrijkste segmenten van deze markt: Investment Grade, High Yield, converteerbare obligaties, financiële obligaties en obligaties van opkomende landen. Als pioniers in deze activaklassen zetten wij beproefde knowhow in, op grond van een diepgaande en toekomstgerichte fundamentele analyse van emittenten.

MULTI-ASSET & OVERLAY

BEHEER OP GROND VAN OVERTUIGING, RISICOSPREIDING EN FLEXIBILITEIT

We hanteren een fundamentele aanpak om te anticiperen op macro-economische en marktontwikkelingen. Onze doelstelling is streven naar diversificatie, risico's beperken en efficiënte portefeuilles opbouwen.

INFRASTRUCTUUROBLIGATIES​

BEVOORRECHTE TOEGANG TOT PIONIERSPROJECTEN

Infrastructuurobligaties zijn ideaal voor langetermijnbeleggers die willen profiteren van de waardecreatie die wordt gegenereerd door grote infrastructuurprojecten. Ze onderscheiden zich door hun mogelijkheid tot diversificatie en aantrekkelijk rendement. Edmond de Rothschild is een van de belangrijkste Europese spelers binnen dit marktsegment.

PRIVATE EQUITY

STREVEN NAAR RENDEMENT EN IMPACT

Ons partnerschapsmodel is uniek, het onderscheidt zich door de industriële knowhow en de financiële expertise van onze toegewijde teams om samen innoverende en waardecreërende strategieën voor onze cliënten te ontwikkelen.

VASTGOED

VAN BELEGGING TOT PORTEFEUILLEBEHEER

We beschikken over de technische, financiële, juridische en strategische vaardigheden om in te grijpen in de volledige vastgoedketen. Onze operationele capaciteiten stellen ons in staat om opportuniteiten te identificeren en waarde te genereren op alle soorten vastgoedactiva en beleggingsfondsen.​​​


 

VERANTWOORD​ BELEGGEN

EEN ENGAGEMENT SINDS 1953

Duurzaam beleggen maakt deel uit van het succes van Edmond de Rothschild sinds zijn oprichting in 1953. Wij ontwikkelen voor onze cliënten oplossingen die op lange termijn waarde creëren.

Edmond de Rothschild Asset Management heeft zijn ESG-strategie afgestemd op de waarden van de groep. Verantwoord beleggen maakt integraal deel uit van ons DNA, wat doorheen de tijd vorm heeft gegeven aan de manier waarop we de activa van onze cliënten beheren.​

INTEGRATIE VAN ESG-CRITERIA

We bieden een breed scala aan ESG-beleggingsoplossingen, zowel in liquide als in reële activa. Wij integreren ESG-criteria in ons proces voor fondsbeheer. Onze 3 gespecialiseerde teams binnen de afdelingen rond reële activa nemen niet alleen ESG-criteria op in hun beleggingsproces, maar belangrijker nog, hun projecten hebben een directe impact op maatschappelijke veranderingen.

ONZE TROEVEN OP HET VLAK VAN ESG

We zijn ervan overtuigd dat de financiële wereld de reële economie moet begeleiden en moet bijdragen tot de bouw van de wereld van morgen.

75% van onze open-end fondsen beschikt over ESG-criteria die volledig geïntegreerd zijn in hun beleggingsproces.

Ons team Verantwoord Beleggen heeft meer dan 50 jaar ervaring op dit gebied.

​In 2011 ontwikkelden we ons eigen analysemodel voor ESG-rating, BUILD genaamd.​

​​

​​​WAT MAA​KT ONS ANDERS?

 

ONS ENGAGEMENT

Onze onafhankelijkheid, onze focus op vermogenscreatie op lange termijn, onze nadruk op resultaten, zowel financieel als maatschappelijk gezien, zijn echte bronnen van differentiatie.

HET UNIEKE KARAKTER VAN ONS AANBOD

We zijn actief binnen een zeer breed spectrum van liquide en reële activa, waardoor wij onze cliënten een bijzonder gevarieerd assortiment beleggingsoplossingen kunnen aanbieden die waarde creëren en die afgestemd zijn op hun behoeften.

ONZE KLANTGERICHTE AANPAK

Een nauwe convergentie van belangen met de cliënten, die innovatieve en baanbrekende oplossingen en duurzame partnerschappen mogelijk maakt.

ONZE TEAMS

Ervaren en autonome beleggingsteams met een bewezen beleggingsproces en een lange track record op het vlak van prestaties.​​


‘‘
Innovatie is​ een van de o​nderscheidende elementen van onze Groep. Het draagt bij tot het behalen van een primaire doelstelling: status quo in vraag stellen en zoeken naar de beste beleggingsoplossingen voor onze cliënten, met een grote vrijheid van handelen en sterke overtuigingen.​
‘‘

Christophe Caspar, CEO Asset Management​​

​​KERNCIJFERS ​​
OP 31/12/2023

85MLDCHF                                                                                                                 
uitstaand vermogen onder beheer                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
+700                                                                                                                  
medewerkers die betrokken zijn bij vermogensbeheer                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
+350                                                                                                                  
beleggingsprofessionals                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
+10landen                                                                                                                 
van distributie​                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
85​MLD​CHF​                                                                                                                 
uitstaand vermogen onder beheer                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
+700                                                                                                                  
medewerkers die betrokken zijn bij vermogensbeheer                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
+350                                                                                                                  
beleggingsprofessionals                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
+10landen                                                                                                                 
van distributie                                                                                                                 

 ​
 ​
  ​
     ​
                           
                                                                                                                 
 
 
 
​ 
 
Haut de page