​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​VERANTWOORD ​ BELEGGE​N​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​VERANTWOORD ​ BELEGGE​N​

We zijn ervan overtuigd dat de financiële sector moet bijdragen aan de reële economie en moet bouwen aan de wereld van morgen. Wij delen deze historische en toekomstgerichte overtuiging met onze klanten om zin te geven aan hun beleggingen.

In die zin is de eis van duurzaamheid inherent aan de waarden van onze onderneming. Het komt concreet tot uiting in onze producten en diensten om financiële, sociale en ecologische prestaties te combineren.​

DUURZAAMHEID CREËERT WAARDE

 

KANSEN OP DUURZAME RESULTATEN BENUTTEN

Gezondheid, klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking... de veranderingen die onze samenleving vormgeven, zijn weliswaar grote uitdagingen, maar bovenal een krachtige motor voor innovatie en waardecreatie. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven die de uitdagingen van deze transformaties in hun bedrijfsmodel integreren, het verschil zullen kunnen maken en op lange termijn een positief rendement zullen kunnen genereren.

BETEKENIS EN PRESTATIES

Verantwoord beleggen staat centraal in ons beheer. Als beleggingsvennootschap gebaseerd op overtuigingen, stellen wij verantwoord beleggen al enkele decennia centraal in ons beheer. De integratie van niet-financiële criteria (ecologische, sociale en governancecriteria) in onze analyse en beleggingskeuzes draagt bij tot een optimaal risicobeheer en veerkrachtige portefeuilles. Vandaag is ook bewezen dat de prestaties van duurzame beleggingen vaak superieure financiële prestaties op de lange termijn opleveren.

DE TRANSITIE ONDERSTEUNEN

We ondersteunen, stimuleren en belonen bedrijven en investeringsprojecten die duurzaamheid en winstgevendheid combineren. We worden gedreven door onze waarden en overtuigingen om onze klanten en hun projecten bij de ingrijpende veranderingen binnen de samenleving te begeleiden.


​‘‘
Alles wat duurzaam is, is winstgevend, en alles wat winstgevend is, moet duurzaam zijn. Deze overtuiging staat centraal in ons beheer en vormt de leidraad voor al onze investeringsbeslissingen.​
‘‘​​

BELEGGEN IN 100% IR-MANDAAT

EEN MANDAAT OP MAAT

Edmond de Rothschild biedt u toegang tot een specifiek 100% IR-mandaat dat de meeste risicoprofielen en portefeuilles op maat dekt. Het dekt alle activaklassen, zowel liquide als reële, om u de mogelijkheid te bieden uw bronnen van rendement te diversifiëren.

EEN MANDAAT VAN OVERTUIGINGEN

Het 100% SRI-mandaat van Edmond de Rothschild berust op 3 pijlers die de historische overtuigingen van de Groep inzake duurzaamheid weerspiegelen.

IMPACT OP LANGE TERMIJN OP DE REËLE ECONOMIE

Ons SRI-mandaat bestaat uit investeringsvehikels die een concrete impact hebben op verschillende ecologische, sociale en governancekwesties (ESG) en die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

We concentreren ons voornamelijk op beleggingen in het milieu, gelijkheid, inclusie, onderwijs, opleiding en toegang tot gezondheidszorg. We richten ons ook op kwesties als duurzame landbouw en het behoud van biodiversiteit, en geven de voorkeur aan ondernemingen met een verantwoord bestuur.

INNOVATIE

We streven ernaar innovatie te bevorderen via thema's zoals de energietransitie, medisch onderzoek, de ontwikkeling van menselijk kapitaal, of de ontwikkeling van infrastructuren die oplossingen bieden voor actuele uitdagingen. We selecteren bedrijven die innovatieve technologieën ontwikkelen en op duurzame wijze deelnemen aan de digitalisering van alle sectoren.

ONAFHANKELIJKHEID

Als 100% familiebedrijf zijn we vrij om uiting te geven aan onze overtuigingen en onze op bijdragebetalende beruste visie op beleggen. Als actieve aandeelhouder geven we de voorkeur aan een constructieve, onafhankelijke en langetermijnbenadering van engagement, waarvan wij de resultaten kunnen meten. Tot slot ontwikkelen we onafhankelijke onderzoeks- en analyse-instrumenten voor duurzaamheid, waarmee we innovatieve oplossingen kunnen verkennen die onze klanten meerwaarde bieden.

​​
 
​‘‘
De groep Edmond de Rothschild wil de belichaming zijn van een andere manier van beleggingsbeheer, dat zich laat leiden door sterke overtuigingen. Dit gaat verder dan het zoeken naar financieel rendement op de korte termijn om onze cliënten de kans te bieden betekenis te geven aan hun beleggingen en te bouwen aan een duurzame toekomst voor de volgende generatie​.


‘‘

Ariane de Rothschild​
Haut de page