PORTEFEUILLEBEHEER

PORTEFEUILLEBEHEER

Het beheer van uw beleggingen vereist een globale en gepersonaliseerde aanpak met langetermijnvisie.

Bij Edmond de Rothschild combineren we al onze expertises om u oplossingen op maat aan te bieden die beantwoorden aan uw doelstellingen inzake behoud en groei van uw vermogen.

U hebt de keuze om een actieve rol te spelen in het beheer van uw portefeuille of deze opdracht toe te vertrouwen aan onze experts. Ongeacht welke optie u kiest, delen we met u onze beleggingsovertuigingen om prestatie- en impactstrategieën op te stellen.

AANDACHT EN  EXPERTISE

BEGELEIDING OP MAAT

UW BEHOEFTEN

Het is onze verantwoordelijkheid om u beleggingen aan te bieden die in lijn met uw waarden en die zinvol en consistent zijn.

Voordat we uw oplossing vastleggen, leren we u beter kennen. Dit is een belangrijke stap om uw situatie te analyseren, uw behoeften voor uw hele vermogen te begrijpen en nieuwe perspectieven te openen.

UW BELEGGINGSSTRATEGIE

We bepalen samen een beleggingsstrategie waarin rekening wordt gehouden met uw risicotolerantie, uw rendementsdoelstellingen en uw voorkeuren. U kiest vervolgens de beheerwijze die bij u past, afhankelijk van het gewenste niveau van betrokkenheid met onze beleggingsexperts: discretionair beheer of advisory beheer.

EEN BEHEER MET OVERTUIGING

RENDEMENT EN IMPACT

We hanteren een actieve beleggingsaanpak op basis van sterke overtuigingen. Onze beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op duidelijke en transparante langetermijnposities die rendement en impact op de wereld combineren.

DIVERSIFICATIE VAN UW RENDEMENTEN

Ons doel is om u in staat te stellen uw rendementsbronnen te diversifiëren binnen uw portefeuille. Onze beleggingsexperts hanteren een holistische benadering om portefeuilles op te bouwen die alle activaklassen omvatten die we integreren op basis van uw specifieke behoeften.


​​​KIEZEN VOOR EEN DISCRETIONAIR MANDAAT

 

Door middel van een mandaat voor discretionair beheer kunt u het beheer van uw activa toevertrouwen aan de experts van de groep Edmond de Rothschild. Uw beleggingen worden dagelijks beheerd door experts in financiële markten. U wint tijd en gemoedsrust.


WE BEHEREN UW VERMOGEN OP BASIS VAN UW DOELSTELLINGEN

Onze mandaten voldoen aan een belangrijke vereiste, namelijk dat we beleggingsoplossingen ontwerpen die een getrouw beeld geven van uw behoeften en die zinvol zijn voor u.

Uw voordelen:

Een goed begrip van uw verwachtingen en uw globale vermogenssituatie op lange termijn.

Een gepersonaliseerde beleggingsstrategie die is afgestemd op uw rendementsdoelstellingen, risicotolerantie en vereisten.

Toegang tot alle liquide activaklassen en reële activa om uw rendementsbronnen te diversifiëren.

Actief beheer op basis van overtuigingen, met waarneembare effecten op de financiële markten.

Gepersonaliseerde begeleiding op basis van uitwisseling, vertrouwen en transparantie.

KIEZEN VOOR EEN  ADVISORY MANDAAT

Met een advisory mandaat kunt u betrokken blijven bij het beheer van uw financiële activa, waarbij u tegelijkertijd de begeleiding en het advies krijgt van een team van beleggingsexperts.

WIJ ADVISEREN, U NEEMT DE BESLISSINGEN

U behoudt de volledige controle over uw portefeuille, terwijl u toegang hebt tot het advies van de beleggingsexperts van Edmond de Rothschild. Ze delen hun analyses, overtuigingen en beleggingsideeën met u, afhankelijk van het niveau en de frequentie van de begeleiding die u kiest.

Uw specifieke beleggingsexpert begeleidt u op maat doorheen het gehele beleggingsproces en zeker op de volgende gebieden:

Gepersonaliseerde activa-allocatie die uw doelstellingen inzake rendement, risicobereidheid en overtuigingen weerspiegelt.

Samenstelling van uw portefeuille en beleggingsaanbevelingen.

Opvolging en aanpassing van posities naargelang de evolutie van de markten en uw vermogenssituatie.

​Toegang tot onze expertise over alle activaklassen en gericht advies (analyse, vooruitzichten en beleggingsideeën).

 

ONS ENGAGEMENT TEGENOVER U

EEN TOEKOMSTGERICHTE RELATIE

Ons doel is om uw toekomst te helpen bouwen. In een wereld in constante beweging richten we vanaf ons eerste contact de ogen op de toekomst en blijven we alert voor de evolutie van uw behoeften.

EEN OVERZICHT VAN UW ACTIVA

We hanteren een holistische benadering van uw activa. Uw private banker werkt nauw samen met een vermogensplanner om ervoor te zorgen dat uw volledige vermogen consistent is.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

U vertrouwt ons meer toe dan uw activa. U deelt met ons uw waarden, uw overtuigingen en uw plannen. We stellen de mens centraal in onze aanpak door samen met elke cliënt een relatie tot stand te brengen die gebaseerd is op vertrouwen, beschikbaarheid en transparantie.

​​​​​​​​KERNCIJFERS ​​​OP 31/12/2020​

140​​​                                      
beleggingsexperts gespecialiseerd in private banking                                     
                                 
                                     
 
 
26                                      
kantoren wereldwijd                                 
                                     
 
 
250jaar                                      
financiële traditie                                 
                                     
 
 
140​​​                                      
beleggingsexperts gespecialiseerd in private banking                                     
                                 
                                     
 
 
26                                      
kantoren wereldwijd                                 
                                     
 
 
250jaar                                      
financiële traditie                                 
                                     
 
 
​​

Haut de page