​EEN VERMOGENSBEHEERDER MET ​​​​​​​OVERTUIGINGEN​​

​EEN VERMOGENSBEHEERDER MET ​​​​​​​OVERTUIGINGEN​​

Edmond de Rothschild belegt op basis van overtuigingen en is van mening dat rijkdom gebruikt moet worden om aan de toekomst te bouwen.

De Groep, een onafhankelijk en gespecialiseerd familiebedrijf, werkt met gedurfde strategieën en beleggingen die verankerd zijn in de reële economie en streeft naar impact en kapitaalgroei op lange termijn.

​EEN FAMILIAAL AANDEELHOUDERSCHAP

Connaitre  
 
Onze Groep is het resultaat van een familiegebon​den, ondernemend kapitalisme. Het geeft ons de onafhankelijkheid en moed om langetermijnvisies te ontwikkelen en toekomstige beleggingen te identificeren.​

Onze beleggingsmaatschappij is een belangrijke internationale speler op het gebied van private banking en vermogensbeheer. Ze ontwikkelt zich in de geest van de waarden van onze familie, die altijd haar naam heeft ingezet ten dienste van elk van haar cliënten.
Ariane de Rothschild
​​


​​​RAAD VAN BESTUUR VAN DE GROEP​

Het gecoördineerde beheer van alle activiteiten va​n de groep Edmond de Rothschild wordt toevertrouwd aan het uitvoerend comité, waarvan het voorzitterschap wordt waargenomen door Ariane de Rothschild.​​​


Comité  

Ariane de Rothschild

Chief Executive Officer​ Group

Ariane de Rothschild was born in San Salvador. Her father, Wolfgang Langner, German, is a senior executive at the pharmaceutical company Hoechst. Her mother, Michelle Schmittlin, is from Alsace.
​Zaire, Bangladesh, Colombia: her cosmopolitan childhood was made of travels. After studying business in Paris and a MBA from Pace University, she began her career in the early 1990s in New York, first at Société Générale and then at AIG, at the heart of the global changes driven by finance. Married to Benjamin de Rothschild, she first reorganised the foundations, wine, farm and hotel activities and invested in the Gitana Team to build the new generation of transatlantic flying boats. From 2015, she gradually took over the reins of the bank, transforming it into a banking group, positioned as a conviction-driven investment house.
​Driven by her knowledge of emerging market, her experience in philanthropy, and the conviction that responsible finance can change the world, Ariane de Rothschild has resolutely oriented the group towards impact investing. Topics such as the dialogue of cultures, education, the environment, the place of women, art, economic and social development as well as the responsibility of passing on the legacy form her philosophy and feed her action.
​She has been CEO of the Group since March 2023.
Comité  

Cynthia Tobiano

Deputy CEO Group
Comité  

Benoit Barbereau

Chief Operating Officer
Comité  

Christophe Caspar

Chief Executive Officer
Asset Management
Comité  

Philippe Cieutat

Chief Financial Officer
Comité  

Pierre-Etienne Durand

Chief Strategy and
Communication Officer​​
Comité  

Hervé Ordioni

Chief Executive Officer
International Private Banking
Comité  

Jean-Christophe Pernollet

Chief Risk Officer
​​​ ​

EEN TRADITIE VAN
INNOVATIE

De familie Rothschild heeft een lange ondernemerstraditie en heeft een rijke geschiedenis in de financiële sector die meer dan 250 jaar beslaat.
1806
1806                          
PIONIER IN VERMOGENSBEHEER                          
Mayer Amschel Rothschild opent de weg naar vermogensbeheer door de door Guillaume I de Hesse toevertrouwde activa te beschermen. In 1813 stijgen ze met de meerwaarden en interesten dankzij het goede beheer van Mayer Amschel Rothschild en zijn zoons.                           
                          
Histoire                           
Histoire
1798 ​- 1821
1798 - 1821                          
STICHTING VAN EERSTE EUROPESE BANKENNETWERK                          
Mayer Amschel Rothschild stuurt zijn vijf zonen uit om zich te vestigen in de toenmalige economische centra voor de oprichting van het allereerste Europese bankennetwerk.                          
                          
Histoire                           
Histoire
19​ EEUW
19​ EEUW                          
FINANCIERING VAN DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE​                          
De financiering van infrastructuur ligt in de geschiedenis van de Rothschild-familie, die heeft bijgedragen aan de uitvoering van grote projecten zoals de bouw van het Suez-kanaal in 1875 of de Europese spoorweginfrastructuur.                          
                          
Histoire                           
Histoire
1953
1953                          
OPRICHTING VAN DE GROEP EDMOND DE ROTHSCHILD                          
Baron Edmond de Rothschild voorzag de grote evolutie van de banksector die private banking en vermogensbeheer zou transformeren en richtte daarom in 1953 de groep Edmond de Rothschild op.                          
                          
Histoire                           
Histoire
1960
1960                          
BEGIN VAN MODERNE PRIVATE EQUITY                          
Edmond de Rothschild was net als zijn voorouders een visionair. Hij werd een pionier op het gebied van private equity door hoofdaandeelhouder te worden van een groot aantal ondernemingen.                          
                          
Histoire                           
Histoire
1970
1970                          
STATE-OF-THE-ART MANAGEMENT OP BASIS VAN OVERTUIGING                          
De Groep is vanaf 1969 voorloper op het gebied van multibeheer, vanaf de jaren 70 in hoogrentende obligaties en sinds eind jaren 89 in Currency Overlay Management.                          
                          
Histoire                           
Histoire
2000
2000                          
UNIEKE OPLOSSINGEN                          
De Groep staat in contact met bedrijven uit de hele wereld en creëert innovatieve oplossingen die afgestemd zijn op de reële economie (terugdringen van de milieuvervuiling, financiering van de groei in Afrika en van infrastructuurwerken, en veel meer).                          
                          
Histoire                           
Histoire
2017
2017                          
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET OVERTUIGINGEN                          
Edmond de Rothschild is een financiële instelling met een grote ondernemerszin die baanbrekend werk verricht op diverse gebieden en zich laat leiden door sterke overtuigingen. Wij “durven bouwen aan de toekomst”.                          
                          
Histoire                           
Histoire
2019
2019                          
EEN FAMILIALE GROEP                          
De familie Benjamin de Rothschild trekt Edmond de Rothschild (Suisse) S.A terug uit de beursnotering en bezit nu 100% van het kapitaal. Dit verankert haar engagement ten aanzien van de Groep en versterkt haar onafhankelijkheid.​                          
                          
Histoire
                       
Histoire
Chiffres  

ONZE​ KERNCIJFERS PER 31/12/2023​

chiffres  
100%
in familiale handen
chiffres  
163
CHF miljard aan activa​
chiffres  
21,2​%
solvabiliteitsratio​
chiffres  
2600
medewerkers
chiffres  
7​
activiteiten

FINANCIEEL EN VERANTWOORDELIJK

  • CHF 27,1 miljard van de activa van de Groep wordt beheerd volgens verantwoorde beleggingsstrategieën
  • Een betrokken belegger met de deelname van ons SRI-team aan 178 bedrijfsbijeenkomsten over uitsluitend ESG- of gemengde ESG- en financiële thema's in 2022

INVESTEREN IN DE REËLE ECONOMIE

  • CHF 5,1 miljard opgehaald sinds 2014 voor ons infrastructuurschuldplatform en 100% van de activa beheerd volgens ESG-beleid
  • Meer dan CHF 13 miljard onder beheer en bijna 130 vastgoedprofessionals

MENSELIJK KAPITAAL

  • Een fonds dat inzet op dit thema op basis van kwantitatieve onderzoeksresultaten
  • Een unieke bedrijfscultuur om de werknemerservaring voortdurend te verbeteren
  • Bijzondere aandacht voor opleiding binnen de Groep : 99% van de werknemers had tegen 2022 minstens één opleiding gevolgd

ENGAGEMENT GEDEELD DOOR DE WERKNEMERS

  • Een insetting-programma waarmee we meer dan 20.000 tonCO2 uitstoot hebben gecompenseerd en bijna 50.000 bomen geplant
  • Engagementprogramma's waarmee werknemers hun vaardigheden kunnen inzetten voor filantropische programma's

ONZE INDIVIDUALITEIT

Connaitre  
 

​ONAFHANKELIJKHEID

We hebben de vrijheid om, met inachtneming van de regelgeving, onze overtuigingen uit te spreken onder auspiciën van een sterk merk en een familiaal aandeelhouderschap.

CREATIVITEIT

Onze beslissingsketens zijn kort en stellen ons in staat om sterke synergieën tot stand te brengen tussen onze expertises. We zijn creatief en reactief om innovatieve oplossingen te implementeren.

ENGAGEMENT

Het is onze verantwoordelijkheid om te beleggen in lijn met de waarden van onze cliënten en om beleggingen zinvol en consequent te maken. We geven niet toe aan kortetermijndenken en handelen voor toekomstige generaties.​​

Haut de page